งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 DESIGN:- META DATA describe by Data Directory/ Data dictionary Architecture PWHW/SW DW/DB TABLE / FILE ROW / RECORD COLUMN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 DESIGN:- META DATA describe by Data Directory/ Data dictionary Architecture PWHW/SW DW/DB TABLE / FILE ROW / RECORD COLUMN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 DESIGN:- META DATA describe by Data Directory/ Data dictionary Architecture PWHW/SW DW/DB TABLE / FILE ROW / RECORD COLUMN / FIELD/ DATA ELEMENTS / VARIABLE / ATTRIBUTE CHRACTER BYTE BIT 0 1 ELECTRICITY OPERATE TO SW-  HW WORKED

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2 QUIZ 1 Specify Type of IS of Order transaction Entities, DFD Table/Files, Record, Data element at least 10 data items Kind of files, Types of systems Structured problems Unstructured problems Semi-structured problems (IF based on assumption) What is Logical processing:- I-P-O-Outcome (users)- Environment P.30 Laudon MIS Processing Diagrams P.33 Laudon

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 3 ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (MIS) และ Literacy ระบบงบ ประมาณ มาตรการ ระเบียบวินัย การประยุกต์ใช้ และพัฒนา ระบบบุคคลากร ระบบโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศ (HW/SW/ Network) ระบบข้อมูล ระบบผู้ใช้ QUIZ2 How to MIS Application Development องค์ประกอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ที่จะต้องพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 DESIGN:- META DATA describe by Data Directory/ Data dictionary Architecture PWHW/SW DW/DB TABLE / FILE ROW / RECORD COLUMN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google