งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1-1: 1 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ ความหมายการจัดการโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1-1: 1 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ ความหมายการจัดการโครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1-1: 1 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ ความหมายการจัดการโครงงาน / โครงการ ขอบเขตการบริหารโครงการ Scope = Time + resources (CSF) ความหมายการจัดการโครงงาน / โครงการ ขอบเขตการบริหารโครงการ Scope = Time + resources (CSF) ความหมายการจัดการโครงงาน / โครงการ ขอบเขตการบริหารโครงการ Scope = Time + resources (CSF) ความหมายการจัดการโครงงาน / โครงการ ขอบเขตการบริหารโครงการ Scope = Time + resources (CSF) FAQ (page 29 Basic.doc )FAQ (page 29 Basic.doc )FAQ SW_Project of Carnegie Mellon University (CM21.pdf)SW_Project of Carnegie Mellon University (CM21.pdf)SW_Project of Carnegie Mellon University (CM21.pdf)SW_Project of Carnegie Mellon University (CM21.pdf) ขั้นตอน การบริหาร โครงงาน http://www.method123.com/ การบริหาร http://www.method123.com/  ตามหลักวิชา Systems Analysis and Design (SA)  ตามหลักวิชา Software Engineering (SE)  ตามหลักวิทยานิพนธ์ และหรือสาระนิพนธ์ (Thesis and Thematic)  แนวคิดพุทธศาสนา

2 1-1: 2 อธิบายขั้นตอนการบริหารโครงการ เริ่ม ตั้งแต่การกำหนดโครงงานวางแผน การ เป็นผู้นำโครงงาน การตรวจสอบดูแล เริ่ม ตั้งแต่การกำหนดตารางเวลา งบประมาณ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ เทคนิคการเจรจา ต่อรองการเขียนสัญญาข้อตกลง เครื่องมือที่ใช้ในการจัดตารางเวลา การ ประมาณค่าใช้จ่าย เวลา แผนผังการ ทำงานโดยใช้ PERT/CPM การบริหาร ทีมงาน หลักการของผู้บริหารโครงงาน เครื่องมือในการตรวจสอบดูแล แนว ทางการจัดซื้อภาครัฐ กรณีศึกษา โครงการที่ล้มเหลวและโครงการที่ประสบ ผลสำเร็จ COURSE DESCRIPTION เนื้อหา รายวิชา

3 1-1: 3 Project FAIL ? Project FAIL ?

4 1-1: 4

5 1-1: 5

6 1-1: 6

7 1-1: 7

8 1-1: 8 I. Why Projects Fail? Poor Requirements Lack of Project Sponsor Lack of Project Scope Little or No Change Management Incorrect Resources Minimal Customer Involvement Unrealistic Customer Expectations II. Why Projects Succeed? Project Defined Requirements Documented Project Sponsored Scope and Changes Managed Project Implemented Commitments Achieved

9 1-1: 9 III. Project Methodology Project Initiation Requirements and Analysis Design (Logical and Physical) Construction Integration and Test Installation and Deployment Post Implementation Review IV. Project Initiation Project Charter Project Scope Project Commitments Project Team Work Breakdown Structure List Issues and Assumptions

10 1-1: 10 V. Project Execution Requirements and Analysis Design (Logical and Physical) Construction Integration and Test Installation and Deployment VI. Project Conclusion Post Implementation Review Administrative Closure

11 1-1: 11 Bringing Patent Protected Technology to Market The process begins in the Research & Development (R&D) labs where technology with product potential is identified. It is at this early point that the linkage with the patent process is formed. Commercialization ProcessPatent Process I. Technology Analysis Process I. Patent Search Starts with an analysis of the technology followed by the development of a draft Technical Product Description Patent searches are done for prior art Provisional patents may be filed II. Market Opportunity Identification II. Patent Application Market opportunity identification Competitive analysis Draft Business Case Final Technical Product Description Initial patent value determination is made Patent application is registered with the Patent and Trademark offices of the US (and other countries) for value added features Patent Issued (or rejected) III. Market Actualization Planning III. Patent Profit Planning Most effective method(s) for value realization/commercialization are determined Develop licensing strategies and Patent Licensing Agreements (PLAs) IV. Implementation IV. Patent Management Commercialization and appoint of a Product Manager (or market manager) to transition the technology into implementation and bring it to market Associated patent(s) are then moved into Patent Management


ดาวน์โหลด ppt 1-1: 1 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ ความหมายการจัดการโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google