งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพียงความแตกต่าง คุณมาตูรีดี มะสาแม เด็กหนุ่มจากจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วม โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพียงความแตกต่าง คุณมาตูรีดี มะสาแม เด็กหนุ่มจากจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วม โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพียงความแตกต่าง คุณมาตูรีดี มะสาแม เด็กหนุ่มจากจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วม โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศอาเซียน นำประสบการณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับ งานช่วยเหลือสังคม ทั้งจัดกิจกรรม และถ่ายทอดผ่านสื่อ … มีละครเร่ เป็น อีกหนึ่งสื่อ ที่หวังเพียงจะให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่า ของตัวของผู้ชมเอง และมองเห็นคุณค่าของผู้อื่น

2 เพียงความแตกต่าง มาตูรีดี มะสาแม

3 สวัสดี ครับ Selamat Petang นมัสก าร ขอความสันติจงมี แด่ทุกท่าน Good Afternoon

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ฉันเห็นรุ้งบน ท้องฟ้า

16 สีสันทำให้โลกฉัน สว่างสดใส

17 ฉันได้นกฮัมมิ่ง เบิร์ด

18 ขับกล่อมเพลงอัน ไพเราะ

19 เพลงแห่งความรัก และดังขึ้น

20 เพลงแห่งสันติภาพ และความหวัง

21 ฉันไม่ต้องการให้ มันสิ้นสุด

22 ฉันต้องการให้คง อยู่ตลอดไป

23 ถึงแม้ว่าเราจะต่าง เชื้อชาติ

24 และต่างเส้นทาง เดิน

25 ได้หรือไม่ ที่เราจะจับมือกัน และรวมเป็นหนึ่ง

26 อาจจะเป็นที่ ๆ ดีกว่า

27 เพลงแห่งความรัก

28 ไม่มีน้ำตา

29 สามารถหัวเราะ

30 ไม่ร้องไห้

31 มีแต่รอยยิ้ม สู่ ความเป็นหนึ่ง

32

33

34

35

36 เพียงความแตกต่าง คุณมาตูรีดี มะสาแม เด็กหนุ่มจากจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วม โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศอาเซียน นำประสบการณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับ งานช่วยเหลือสังคม ทั้งจัดกิจกรรม และถ่ายทอดผ่านสื่อ … มีละครเร่ เป็น อีกหนึ่งสื่อ ที่หวังเพียงจะให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่า ของตัวของผู้ชมเอง และมองเห็นคุณค่าของผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt เพียงความแตกต่าง คุณมาตูรีดี มะสาแม เด็กหนุ่มจากจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วม โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google