งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามีบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้แก่คนอื่น Paul Claudel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามีบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้แก่คนอื่น Paul Claudel."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามีบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้แก่คนอื่น Paul Claudel

4 ความสุขของการมีหรือของการได้มา ไม่ เป็นความสุขแท้ แต่ความสุขของการให้ เป็นความสุขแท้ [Henry Drummond]

5 การมีใจบุญสำหรับอนาคตอยู่ที่การ ให้ทุกอย่างในปัจจุบัน [Albert Camus]

6 เพื่อรู้จักคุณค่าของการเป็นคนใจบุญ ต้อง ได้ผ่านความลำบากของความเย็นชาของ ความไม่สนใจของคนอื่น ๆ [Eugène Cloutier]

7 การบริจาคทานไม่เคยทำให้ใคร กลายเป็นคนยากจน

8 การแบ่งปันความสวยงามของธรรมชาติ คือการเป็นคนใจบุญ [Gao Xingjian]

9 คนใจบุญ เอาใจคนอื่นโดยไม่รอคอยการตอบ แท [Chevalierde Méré]

10 คุณธรรมสำคัญในชีวิตคู่ ข้อหนึ่ง คือการเป็นคนใจ บุญ [Marc Levy]

11 บางครั้งการทำบุญ คือการ แสดงออกความรู้สึกเห็นแก่ตัว ก่อนที่เราได้นำความรู้สึก เช่นนี้มา วิเคราะห์ [Marcel Proust]

12 การเป็นคนใจบุญไม่เพียงพอ เราต้องมี ความเชื่อและความสุภาพ [Jacques Brillant]

13 ถ้ามีคนสามารถนำเอาไป สิ่งที่ท่านเป็น เจ้าของ มีใครหรือที่จะนำเอาไป สิ่งที่ท่านให้ [Antoine de Saint-Exupéry]

14 ไม่มีความกระตือรือร้น โดย ปราศจากปรีชาญาณ และ ไม่มีปรีชาญาณปราศจากการ เป็นคนใจบุญ [Paul Eluard]

15 บ่อยครั้ง มิตรภาพทำให้เกิด เลี้ยงและ ทำให้คงอยู่ อารมณ์ใจบุญเท่าที่มนุษย์ ทำได้ในหัวใจมนุษย์ [Jean Boccace]

16 การเป็นคนใจบุญที่แท้ คือ การ เป็นคนใจบุญที่ไม่มีใครเข้าใจได้ ถ้าคนใจดีกลายเป็นสิ่งที่ต้องยก ย่องไม่เป็นความดีอีกแล้ว [Amélie Nothomb]

17 เพื่อเป็นคนใจบุญ ต้องเสียสละ การ เสียวละ คือแก่นแท้ของการเป็นคนใจ บุญ [Henry de Montherlant]

18 Musique: Richard Clayderman « What a wonderful world » Images sur le net


ดาวน์โหลด ppt เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามีบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้แก่คนอื่น Paul Claudel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google