งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลย แบบฝึกหัด 1.5 จงพิจารณาว่า ฟังก์ชันในข้อต่อไปนี้ไม่มี ความต่อเนื่องที่ใดบ้าง วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน และ เป็นฟังก์ชันพหุนาม ซึ่งมี ความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลย แบบฝึกหัด 1.5 จงพิจารณาว่า ฟังก์ชันในข้อต่อไปนี้ไม่มี ความต่อเนื่องที่ใดบ้าง วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน และ เป็นฟังก์ชันพหุนาม ซึ่งมี ความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลย แบบฝึกหัด 1.5 จงพิจารณาว่า ฟังก์ชันในข้อต่อไปนี้ไม่มี ความต่อเนื่องที่ใดบ้าง วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน และ เป็นฟังก์ชันพหุนาม ซึ่งมี ความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง ดังนั้น มีความ ต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง ซึ่ง พิจารณาว่า มีความต่อเนื่องที่ หรือไม่ ดังนี้ ดังนั้น หาค่าไม่ได้ สรุปว่า มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง โดยที่ #

2 วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน และ เป็นฟังก์ชันตรรกยะ ซึ่งมีความ ต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริงบนโดเมน ดังนั้น มีความ ต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริงบนโดเมน พิจารณาว่า มีความต่อเนื่องที่ หรือไม่ ดังนี้ ดังนั้น หาค่าไม่ได้ สรุปว่า มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง โดยที่ #

3 วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน เป็น ฟังก์ชันตรรกยะ ซึ่งมีความต่อเนื่องที่ทุกๆ จำนวนจริงยกเว้นที่ และ มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง โดยที่ และจะพิจารณาว่า มีความ ต่อเนื่องที่ หรือไม่ ดังนั้น หาค่าไม่ได้ สรุปว่า มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง โดยที่ #

4 วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชัน พหุนาม ซึ่งมีความต่อเนื่องที่ทุกๆ จำนวนจริงบนโดเมน พิจารณาว่า มีความต่อเนื่องที่ หรือไม่ ดังนั้น สรุปว่า มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง โดยที่ #

5 วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน เป็น ฟังก์ชันตรรกยะซึ่งมีความต่อเนื่องที่ทุกๆ จำนวนจริงบนโดเมน พิจารณาว่า มีความต่อเนื่องที่ หรือไม่ ดังนั้น หาค่าไม่ได้ สรุปว่า มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง โดยที่ #


ดาวน์โหลด ppt เฉลย แบบฝึกหัด 1.5 จงพิจารณาว่า ฟังก์ชันในข้อต่อไปนี้ไม่มี ความต่อเนื่องที่ใดบ้าง วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน และ เป็นฟังก์ชันพหุนาม ซึ่งมี ความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google