งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบฝึกหัด 1.5 จงพิจารณาว่า ฟังก์ชันในข้อต่อไปนี้ไม่มีความต่อเนื่องที่ใดบ้าง วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบฝึกหัด 1.5 จงพิจารณาว่า ฟังก์ชันในข้อต่อไปนี้ไม่มีความต่อเนื่องที่ใดบ้าง วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบฝึกหัด 1.5 จงพิจารณาว่า ฟังก์ชันในข้อต่อไปนี้ไม่มีความต่อเนื่องที่ใดบ้าง วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน และ เป็นฟังก์ชันพหุนาม ซึ่งมี ความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง ดังนั้น มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง ซึ่ง พิจารณาว่า มีความต่อเนื่องที่ หรือไม่ ดังนี้ ดังนั้น หาค่าไม่ได้ สรุปว่า มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง โดยที่ #

2 วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน และ เป็นฟังก์ชันตรรกยะ ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริงบนโดเมน ดังนั้น มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริงบนโดเมน พิจารณาว่า มีความต่อเนื่องที่ หรือไม่ ดังนี้ ดังนั้น หาค่าไม่ได้ สรุปว่า มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง โดยที่ #

3 วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันตรรกยะ ซึ่งมีความต่อเนื่องที่ทุกๆ
จำนวนจริงยกเว้นที่ และ มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง โดยที่ และจะพิจารณาว่า มีความต่อเนื่องที่ หรือไม่ ดังนั้น หาค่าไม่ได้ สรุปว่า มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง โดยที่ #

4 วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันพหุนาม ซึ่งมีความต่อเนื่องที่ทุกๆ
จำนวนจริงบนโดเมน พิจารณาว่า มีความต่อเนื่องที่ หรือไม่ ดังนั้น สรุปว่า มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง โดยที่ #

5 วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันตรรกยะซึ่งมีความต่อเนื่องที่ทุกๆ
จำนวนจริงบนโดเมน พิจารณาว่า มีความต่อเนื่องที่ หรือไม่ ดังนั้น หาค่าไม่ได้ สรุปว่า มีความต่อเนื่องที่ทุกๆจำนวนจริง โดยที่ #


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบฝึกหัด 1.5 จงพิจารณาว่า ฟังก์ชันในข้อต่อไปนี้ไม่มีความต่อเนื่องที่ใดบ้าง วิธีทำ เนื่องจากฟังก์ชัน และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google