งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่รองแขนฟองน้ำ หลักการและเหตุผล : เนื่องจากห้องผ่าตัดมีอุณหภูมิเย็น ผู้ป่วยที่มาผ่าตัดส่วนมากเวลาทำผ่าตัดจะจัด ท่านอนหงายราบ วัตถุประสงค์ : :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่รองแขนฟองน้ำ หลักการและเหตุผล : เนื่องจากห้องผ่าตัดมีอุณหภูมิเย็น ผู้ป่วยที่มาผ่าตัดส่วนมากเวลาทำผ่าตัดจะจัด ท่านอนหงายราบ วัตถุประสงค์ : :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่รองแขนฟองน้ำ หลักการและเหตุผล : เนื่องจากห้องผ่าตัดมีอุณหภูมิเย็น ผู้ป่วยที่มาผ่าตัดส่วนมากเวลาทำผ่าตัดจะจัด ท่านอนหงายราบ วัตถุประสงค์ : : เพื่อความสะดวกสบาย ให้ความอบอุ่น : ลดการใช้ผ้าเขียว อุปกรณ์ : ผ้า (ตัดเย็บเป็นช่องสี่เหลี่ยม) : ฟองน้ำ (เหลือใช้)

2

3

4

5

6 ใบดมยา Case งด / เลื่อนผ่าตัด
หลักการและเหตุผล : เนื่องจากมีผู้ป่วย set มาทำผ่าตัดแล้วถูกงด / เลื่อนผ่าตัดจำนวนมาก มีการ เปลี่ยน Request Print ใบดมยาผู้ป่วยซ้ำ ให้เกิดการสิ้นเปลืองกระดาษ ทรัพยากร น้องผู้ช่วยเหลือพยาบาลจึงได้คิดค้นจัดทำแฟ้ม เขียนใบ Record ไว้ พัฒนาทำ pop-up ใน computer เพื่อเตือนใน case ที่ถูกเลื่อน จะได้ไม่ Print ซ้ำ วัตถุประสงค์ : : เพื่อลดปริมาณกระดาษ พบว่าในแต่ละเดือนมี Case ถูกงด/เลื่อน 80 – 100 ราย : ประหยัดทรัพยากรช่วยโรงพยาบาล อุปกรณ์ : แฟ้ม : ซองพลาสติก

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt ที่รองแขนฟองน้ำ หลักการและเหตุผล : เนื่องจากห้องผ่าตัดมีอุณหภูมิเย็น ผู้ป่วยที่มาผ่าตัดส่วนมากเวลาทำผ่าตัดจะจัด ท่านอนหงายราบ วัตถุประสงค์ : :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google