งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา โปรแกรม NAPHA EXTENSION สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ Burean of AIDS, TB and STIs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา โปรแกรม NAPHA EXTENSION สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ Burean of AIDS, TB and STIs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา โปรแกรม NAPHA EXTENSION สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ Burean of AIDS, TB and STIs

2 Pop up รับผู้ป่วย Refer in ในกรณี มีการ Refer ผู้ป่วยเข้ามา ระบบจะแจ้งเตือนให้ โรงพยาบาลที่ถูก Refer ทราบด้วยการ แสดง Message Dialog (Popup) เมื่อมีการ login เมื่อกดตกลง ระบบจะไปหน้ารับ Refer case อัตโนมัติ

3 ส่วนเพิ่มเติม รับผู้ป่วย Refer in Click รับผู้ป่วยที่มี การ Refer จากโรงพยาบาลอื่นๆเข้าระบบ

4 รายงาน การส่งต่อผู้ป่วย Refer in, Refer out

5 ส่วนเพิ่มเติมใหม่ ในแบบฟอร์ม “ รายงานสถานะผู้ป่วย ”

6 การใช้งาน Remote ในกรณีที่พบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ Download โปรแกรม Remote จาก หน้าจอหลัก

7 การใช้งาน Remote เมื่อ download file ได้สำเร็จ จะปรากฏ Icon Click Icon เพื่อทำการ Run program และรอจนกว่าสถานะเป็นสีเขียว และมีตัวเลขปรากฏขึ้น ให้ผู้ใช้งานโทรติดต่อที่ 081-555-7101 บอกหมายเลข Your ID /Password

8 Username, Password ของ สสจ. และ สคร. สสจ. จะมองเห็นข้อมูลทั้งหมดได้ เฉพาะ โรงพยาบาลในจังหวัดที่ดูแล เท่านั้น สคร. จะมองเห็นข้อมูลทั้งหมดได้ เฉพาะ โรงพยาบาลที่สังกัดในเขต เท่านั้น และจะยกเลิก Username : gfaidscare สำหรับการเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่นั้น จะ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงจากที่ประชุมฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ จะสามารถเริ่ม ใช้งานได้ ในต้นเดือน มกราคม 2557


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา โปรแกรม NAPHA EXTENSION สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ Burean of AIDS, TB and STIs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google