งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Preview สมุดบันทึก ความดี 3 to 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Preview สมุดบันทึก ความดี 3 to 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Preview สมุดบันทึก ความดี 3 to 1

2 Preview สมุดบันทึก ความดี 3 to 1 กิจวัตรประจำวัน ความดีสากล 10 ประการ

3 Preview สมุดบันทึก ความดี 3 to 1 ...ภารกิจ 5 ห้องชีวิต...

4 ..แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์..
Preview สมุดบันทึก ความดี 3 to 1 ..แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์..

5 ..บันทึกความดีของตนเอง และบุคคลรอบข้าง..
Preview สมุดบันทึก ความดี 3 to 1 ..บันทึกความดีของตนเอง และบุคคลรอบข้าง..

6 ...ภารกิจประจำสัปดาห์ ....กฏแห่งกรรม
Preview สมุดบันทึก ความดี 3 to 1 ...ภารกิจประจำสัปดาห์ ....กฏแห่งกรรม และศีล 5...

7 Preview สมุดบันทึก ความดี 3 to 1
..กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ฝึกคิด ฝึกทำกิจกรรม ทำงานเป็นทีม.. และประเมินตนตนเอง

8 ทุกคนต้องรู้บทบาทหน้าที่ตนเอง ... ทุกคนเป็นส่วนสำคัญของทีม...
ฝึกทำกิจกรรม ผ่านทำงานเป็นทีม ด้วยระบบหมู่ ทุกคนต้องรู้บทบาทหน้าที่ตนเอง ... ทุกคนเป็นส่วนสำคัญของทีม...

9 ..ฝึกบันทึกเป้าหมายประจำสัปดาห์
Preview สมุดบันทึก ความดี 3 to 1 ..ฝึกบันทึกเป้าหมายประจำสัปดาห์ ฝึกวางแผนชีวิต..

10 ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ชุด 5 ห้องชีวิต


ดาวน์โหลด ppt Preview สมุดบันทึก ความดี 3 to 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google