งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

iReport : Print Templates

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "iReport : Print Templates"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 iReport : Print Templates
จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร การประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 iReport : Print Templates
Spine Label, Serial Claim, Overdue Notice, Fine Notices, ฯลฯ สร้าง Print Templates ได้เอง ระบุข้อความที่เป็นข้อความคงที่ (static text), ควบคุมรูปแบบ (layout), ขนาดและรูปแบบ ตัวอักษร ขนาดหน้า และสีพื้นหลัง ใช้ iReport (freeware application)

3 iReport : Print Templates
1. เซ็ต System Options ที่ระบบ character-based A > ADDITIONAL system functions A > ALTER system parameters S > SYSTEM codes O > Set system OPTIONS D > Database maintenance 40 > Enable Print Templates YES 2. กำหนดสิทธิสำหรับ template authorizations เช่น 282 Preview print templates 283 Update print templates tab 284 Import/export print templates 285 Delete print templates

4 iReport : Print Templates
3. เมื่อเข้าสู่โมดูลการทำงานแล้ว สามารถใช้งาน print templates โดย Admin --> Settings --> Print Templates การ create print template 1) Exporting a template 2) Editing the template 3) Importing the template ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะที่เป็น Spine Label

5 iReport : Print Templates
1) Exporting a template

6 iReport : Print Templates
2) Editing the template

7 iReport : Print Templates
การ Edit ทำได้โดย Expression Editor XML

8 iReport : Print Templates

9 iReport : Print Templates

10 iReport : Print Templates

11 iReport : Print Templates
การ preview อาจจะไม่มี error แต่อาจจะตรงหรือไม่ตรงตามต้องการก็ได้ ต้อง Import Template ที่สร้างเสร็จแล้ว กลับเข้าไปในโมดูลก่อน แล้ว Preview ข้อมูลดู

12 iReport : Print Templates
3) Importing the template

13 iReport : Print Templates

14 iReport : Print Templates

15 iReport : Print Templates

16 iReport : Print Templates
Print Templates อื่น ๆ ก็ทำวิธีการเดียวกันกับ Spine Label แต่ในกรณีที่ Template ที่ต้องการนำเข้า มีรูปภาพอยู่ด้วย จะต้องเลือกไฟล์ Template และรูปภาพพร้อมกัน โดยใช้ Shift และปุ่ม Ctrl

17 iReport : Print Templates
ตัวอย่าง Overdue Notice

18 iReport : Print Templates
ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt iReport : Print Templates

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google