งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates iReport : Print Templates จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศิลปากร การประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates iReport : Print Templates จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศิลปากร การประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates iReport : Print Templates จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศิลปากร การประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ใน ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Powerpoint Templates iReport : Print Templates Print Templates Templates ตั้งต้น Spine Label, Serial Claim, Overdue Notice, Fine Notices, ฯลฯ สร้าง Print Templates ได้เอง ระบุข้อความที่เป็นข้อความคงที่ (static text), ควบคุมรูปแบบ (layout), ขนาดและรูปแบบ ตัวอักษร ขนาดหน้า และสีพื้นหลัง ใช้ iReport (freeware application)

3 Powerpoint Templates iReport : Print Templates การใช้งาน Print Templates ทำได้โดย 1. เซ็ต System Options ที่ระบบ character- based A > ADDITIONAL system functions A > ALTER system parameters S > SYSTEM codes O > Set system OPTIONS D > Database maintenance 40 > Enable Print Templates................................YES 2. กำหนดสิทธิสำหรับ template authorizations เช่น 282Preview print templates 283Update print templates tab 284Import/export print templates 285Delete print templates

4 Powerpoint Templates iReport : Print Templates 3. เมื่อเข้าสู่โมดูลการทำงานแล้ว สามารถใช้งาน print templates โดย Admin --> Settings --> Print Templates การ create print template 1) Exporting a template 2) Editing the template 3) Importing the template ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะที่ เป็น Spine Label

5 Powerpoint Templates iReport : Print Templates 1) Exporting a template

6 Powerpoint Templates iReport : Print Templates 2) Editing the template

7 Powerpoint Templates iReport : Print Templates การ Edit ทำได้โดย Expression Editor XML

8 Powerpoint Templates iReport : Print Templates

9 Powerpoint Templates iReport : Print Templates

10 Powerpoint Templates iReport : Print Templates

11 Powerpoint Templates iReport : Print Templates การ preview อาจจะไม่มี error แต่อาจจะตรงหรือไม่ตรงตามต้องการก็ได้ ต้อง Import Template ที่สร้างเสร็จแล้ว กลับเข้าไปในโมดูลก่อน แล้ว Preview ข้อมูลดู

12 Powerpoint Templates iReport : Print Templates 3) Importing the template

13 Powerpoint Templates iReport : Print Templates

14 Powerpoint Templates iReport : Print Templates

15 Powerpoint Templates iReport : Print Templates

16 Powerpoint Templates iReport : Print Templates แต่ในกรณีที่ Template ที่ต้องการนำเข้า มีรูปภาพ อยู่ด้วย จะต้องเลือกไฟล์ Template และรูปภาพ พร้อมกัน โดยใช้ Shift และปุ่ม Ctrl Print Templates อื่น ๆ ก็ทำวิธีการเดียวกันกับ Spine Label

17 Powerpoint Templates iReport : Print Templates ตัวอย่าง Overdue Notice

18 Powerpoint Templates iReport : Print Templates ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates iReport : Print Templates จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศิลปากร การประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google