งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น

2 ความเป็นมาของโครงการ...

3 ( จากซ้าย ) นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนาย ลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

4 ผู้ใหญ่... ขอมา การอบรมเน้นการปฏิบัติ เพื่อเอาประสบการณ์ และบทเรียนไปสอนชาวบ้านในชุมชน ต้องง่าย ต้องใช้งานได้ ต้องแก้ไขปัญหาได้ ค่อยๆ สร้าง ประสบการณ์และการเรียนรู้จากการใช้... เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ไม่ เน้นสื่อการสอน แต่เน้นการสื่อสารในการสอนที่ ชาวบ้านเข้าใจ ไม่ต้องใส่ลูกเล่น หรือเทคนิค เบื้องสูงมาก ขอเพียงสมัครจีเมล์ได้ เปิดเฟซทำ เพจได้ ถ่ายรูปสวย โพสต์เป็น ไลค์ แชร์ ถ่าย คลิป ถ่ายทอดสดได้เป็นพื้นฐานให้คนใช้งาน ใหม่ๆเข้าใจเป็นเบื้องต้น.-

5 ผู้ใหญ่... ขอมา ระหว่างการอบรม : จะต้องบันทึกภาพและ อัปโหลดขึ้น Facebook โดยให้ใส่ # ศูนย์ดิจิทัล ชุมชน # กศน ( ตามด้วยชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของ ท่าน ) เช่น # ศูนย์ดิจิทัลชุมชน # กศน จังหวัดขอนแก่น # ศูนย์ดิจิทัลชุมชน # กศนอำเภอพระยืน # ศูนย์ดิจิทัลชุมชน # กศนตำบลในเมือง

6 ทีมวิทยากร... ขอร้อง ระหว่างการอบรม : ช่วยเล่นอินเตอร์เน็ตด้วยครับ

7 SmartPhone ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

8 หัวข้อการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล 1. อินเตอร์เน็ต สู่ชุมชน 2. การใช้งาน สมาร์ทโฟน เบื้องต้น 3. ประโยชน์จากการใช้ อินเตอร์เน็ต 4. โทษการใช้อินเตอร์เน็ต 5. การค้าออนไลน์ 6. กดไลด์ กดแชร์ อย่าง ปลอดภัย

9 หัวข้อการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล 7. ข้อดีจากการใช้อินเตอร์เน็ต 8. ข้อเสียจากการใช้ อินเตอร์เน็ต 9. กฎหมายเบื้องต้น ของการ ใช้อินเตอร์เน็ต 10. แอพดีมีประโยชน์ 11. เรียนรู้โลกดิจิทัล 12. ภัยจากอินเตอร์เน็ต

10 หัวข้อการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล 13. การโพสภาพบน Facebook อย่างถูกต้องและปลอดภัย 14. การแนะนำการใช้ อินเตอร์เน็ตให้แก่เยาวชน 15. ความหมายของอินเตอร์เน็ต 16. อินเตอร์สร้างรายได้

11 หัวข้อการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล III. การศึกษา IV. ด้านธุรกิจ V. ข่าวสารข้อมูล VI. ด้านการติดต่อสื่อสาร ประโยชน์จากการใช้ อินเตอร์เน็ต

12 หลักสูตรที่จะต้องนำไป ถ่ายทอดมี 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 วัน ภารกิจ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ น้อยกว่าหลักสูตรละ 15 คน

13 หลักสูตรที่ 1 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื้อหาประกอบด้วย สมัคร G-Mail เปิดเฟซบุ๊คทำเพจ โพสต์ ไลค์ แชร์ การใช้งาน Line

14 หลักสูตรที่ 2 เทคนิคการถ่ายภาพจาก สมาร์ทโฟน เนื้อหาประกอบด้วย ถ่ายภาพนิ่ง + วิดีโอ ตกแต่งภาพ + ตัดต่อ อัปโหลดขึ้น Youtube

15 หลักสูตรที่ 3 การสื่อสารออนไลน์ เพื่อ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาประกอบด้วย การประยุกต์การใช้งานการใช้ Application โดยที่ ไม่ผิดต่อ พรบ. คอมพิวเตอร์

16 จัดการอบรมทุกหลักสูตร ทุก ตำบล ไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม 2559


ดาวน์โหลด ppt โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google