งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EU-Thailand Cooperation in Export Control บทบาทของ “ผู้ส่งออก” (Role of the ”exporters”) Egon Svensson สวีเดน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EU-Thailand Cooperation in Export Control บทบาทของ “ผู้ส่งออก” (Role of the ”exporters”) Egon Svensson สวีเดน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.eu-outreach.info EU-Thailand Cooperation in Export Control บทบาทของ “ผู้ส่งออก” (Role of the ”exporters”) Egon Svensson สวีเดน

2 EU-Thailand Cooperation in Export Control ความพิเศษของการควบคุมการส่งออก  เรามีพันธะหน้าที่ต่อส่วนต่างๆ ของโลก Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 2

3 EU-Thailand Cooperation in Export Control วงการศึกษา  องค์ความรู้  การให้ความรู้แก่นักเรียนต่างชาติ  การวิจัยเบื้องต้น  การวิจัยประยุกต์  “วงการวิชาการเสรี” Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 3

4 EU-Thailand Cooperation in Export Control ทำอย่างไรจึงจะทำให้วงการศึกษาทราบ  ทุกระดับ  หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย  องค์กร  นิตยสาร  การประชุม Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 4

5 EU-Thailand Cooperation in Export Control เป้าหมายระยะยาว  พยายามเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 5

6 EU-Thailand Cooperation in Export Control สินค้าส่งออก  สิ่งของ  ซอฟต์แวร์  เทคโนโลยี Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 6

7 EU-Thailand Cooperation in Export Control ผู้ส่งออก  ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  บางครั้งผู้ส่งออกมีความรู้ในระดับต่ำ:  เกี่ยวกับกฎหมาย  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เกี่ยวกับการใช้งานปลายทางและผู้ใช้ปลายทาง Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 7

8 EU-Thailand Cooperation in Export Control ทำอย่างไรให้ผู้ส่งออกทราบข้อมูล  หาผู้ส่งออก  สอนผู้ส่งออก  ติดตามผล  ใช้ผู้ส่งออก Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 8

9 EU-Thailand Cooperation in Export Control หาผู้ส่งออก  บริษัทติดต่อกับเรา  ผ่านทางศุลกากร  ผ่านทางตำรวจ  ผ่านทางเพื่อนร่วมงานและคู่แข่ง  ผ่านทางคณะกรรมการรับรองเครดิตการส่งออกของ สวีเดน  ผ่านทางสภาการค้าสวีเดน Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 9

10 EU-Thailand Cooperation in Export Control สอนผู้ส่งออก  การประชุมกับบริษัทเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับ:  ทำไมต้องมีการควบคุมการส่งออก  ข้อมูลทางการเมือง  กฎหมายและระเบียบ  ผลิตภัณฑ์/การจัดประเภท  ประเภทของใบอนุญาตส่งออก  มาตรการ Catch-all  ICP  การให้ความรู้ Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 10

11 EU-Thailand Cooperation in Export Control โปรแกรมการปฏิบัติตามภายใน (ICP)  องค์กรควบคุมการส่งออก  มีความรู้มากพอเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออก  เอกสารนโยบาย  ทุกคนในบริษัทต้องทราบนโยบายเป็นอย่างดี  ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  กระบวนการควบคุมการส่งออก (ISO 9000)  ใบอนุญาตทั่วโลก – ICP Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 11

12 EU-Thailand Cooperation in Export Control การให้ความรู้  การสัมมนา  การสัมมนาภายในที่บริษัทเอง  “สมาคมควบคุมการส่งออกสวีเดน”  การสัมมนา  การปรับปรุงข้อมูลของสวีเดน  หลักสูตร 4x2 วันเพื่อเป็นผู้ควบคุมการส่งออกที่ผ่านการรับรอง Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 12

13 EU-Thailand Cooperation in Export Control การติดตามผล  การประชุมอย่างสม่ำเสมอ  ผลิตภัณฑ์ใหม่  ตลาดใหม่  การสัมมนา  การให้ความรู้  การลงพื้นที่/การตรวจสอบการปฏิบัติตาม  ผ่านทางการออกใบอนุญาต Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 13

14 EU-Thailand Cooperation in Export Control ใช้ผู้ส่งออก  มีความรู้ดีพอเกี่ยวกับ:  ตลาด  เกี่ยวกับผู้ใช้ปลายทาง  ผลิตภัณฑ์  อนาคต Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 14

15 EU-Thailand Cooperation in Export Control ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนา! Thailand - EU cooperation 28-29 April 2011 15


ดาวน์โหลด ppt EU-Thailand Cooperation in Export Control บทบาทของ “ผู้ส่งออก” (Role of the ”exporters”) Egon Svensson สวีเดน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google