งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาเขตมีบริการอะไรให้บ้าง การบริการ บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับใช้งาน Internet สามารถ ติดต่อขอ บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Password) ด้วย ตนเอง บัตรประจำตัวพนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาเขตมีบริการอะไรให้บ้าง การบริการ บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับใช้งาน Internet สามารถ ติดต่อขอ บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Password) ด้วย ตนเอง บัตรประจำตัวพนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาเขตมีบริการอะไรให้บ้าง การบริการ บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับใช้งาน Internet สามารถ ติดต่อขอ บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Password) ด้วย ตนเอง บัตรประจำตัวพนักงาน / บัตรประจำตัวข้าราชการ ของ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 315 เบอร์โทร 4111-4113 ผู้ใช้จะต้อง ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 180 วัน ตามประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่องนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ. ศ. 2555 สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองก่อนหมดอายุได้ที่ http://mail.buu.ac.th/ChangePasswd.aspx http://mail.buu.ac.th/ChangePasswd.aspx บริการพื้นที่สำหรับเก็บเว็บไซต์ บนเครื่องแม่ข่ายของวิทยาเขต ฯ โดยสามารถเรียกใช้งานได้ดังนี้ - http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~ ชื่อผู้ใช้ - สามารถติดต่อขอใช้พื้นที่ได้ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร IT ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๕

2 Microsoft Office 365 เป็นบริการบน Cloud Computing เพื่อสนับสนุนการ เรียนรู้และการติดต่อสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ ด้วย เครื่องมือสำหรับการจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และปฎิ ทินนัดหมาย (Exchange 2013) โปรแกรมสำหรับสนทนา ออนไลน์หรือประชุมทางไกล (Lync 2013) โปรแกรม สำหรับจัดการเว็บไซต์ (SharePoint 2013) พื้นที่จัดเก็บ เอกสาร 20GB สำหรับสร้าง จัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ต่างๆ (SkyDrive) และการใช้งาน Word, Excel, PowerPoint และ OneNote ผ่านเว็บ (Office Web Apps) ที่รองรับการ ทำงานบนอุปกรณ์ MacBook Tablet และ Smart Phone ทุกแพลตฟอร์ม บุคลากรสามารถใช้งาน Office 365 ได้ที่ ที่ http://ictinfra.buu.ac.th http://ictinfra.buu.ac.th

3 การบริการ VPN การใช้งาน VPN ในมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นการจำลองให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพาเช่นใช้ ADSL ที่ บ้าน เป็นต้น เสมือนเชื่อมต่ออยู่ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อเชื่อมต่อ VPN แล้ว สามารถใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจาก ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกได้ การบริการ VPN โดยระบบ VPN ที่ให้บริการจัดทำด้วยโปรแกรม Open Source ท่านสามารถดู รายละเอียดการติดตั้งและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://vpn.buu.ac.thhttp://vpn.buu.ac.th การบริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากร ตามโครงการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้ ดำเนินการจัดซื้อชุดซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่เรียบร้อย ท่านที่ต้องการนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปติดตั้งที่ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานภายในมหาวิทยาลัยนั้นสามารถทำการดาวน์โหลด ได้โดยการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ของสำนัก คอมพิวเตอร์และทำการดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งได้ที่ http://mcla.buu.ac.th http://mcla.buu.ac.th

4 การบริการระบบการเรียนการสอน / การประชุม ทางไกล สำนักคอมพิวเตอร์มีบริการด้านการจัดระบบการเรียนการสอน / การประชุม ทางไกล โดยเป็นโปรแกรมสำหรับการประชุมในรูปแบบ Video Conference ผ่านเครือข่าย Internet โดยลักษณะการใช้งานของโปรแกรมดังกล่าวจะใช้ งานในรูปแบบ Web หรือ Web Application โดยไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ที่ใด เวลา ใด ถ้าสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทันที เพียงแค่เชื่อมต่อเข้ามาผ่าน Web Browser เท่านั้น สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังมีบริการต่างๆ ของระบบสารสนเทศอีก

5 ภายนอกมหาวิทยาลัย มีบริการของ google ให้บริการ แล้วจะใช้บริการอะไรได้บ้างบน Google ? www.google.com จะใช้บริการต่างๆ บน Google ต้องทำ อย่างไร ? สมัครเป็นสมาชิก Webbase Mail Mail buu ก็ใช้บริการต่างๆ ของ Google ได้www.google.com สมัครเป็นสมาชิก Webbase Mail

6 e-Mail buu ก็ใช้ร่วมกับ Google ได้

7 การใช้บริการพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud Storage) เอกสารประกอบการอบรม การใช้งาน GOOGLE DRIVE เอกสารประกอบการอบรม ความสามารถของ Google ทางด้านเอกสาร เอกสารประกอบการอบรม


ดาวน์โหลด ppt วิทยาเขตมีบริการอะไรให้บ้าง การบริการ บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับใช้งาน Internet สามารถ ติดต่อขอ บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน (Password) ด้วย ตนเอง บัตรประจำตัวพนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google