งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อนมกล่อง UHT Hi q ยี่ห้อ Dumex ของคุณแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อนมกล่อง UHT Hi q ยี่ห้อ Dumex ของคุณแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อนมกล่อง UHT Hi q ยี่ห้อ Dumex ของคุณแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร

2 ความเป็นมา และความสำคัญของงานวิจัย นมเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมด้วยแร่ธาตุอาหาร ครบทุกหมู่ คือ โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ คาร์โบไฮเดรต และไขมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตาลนมหรือแล็กโทส (lactose) และโปรตีนที่เรียกว่า เคซีน (casein) จะพบในธรรมชาติคือในนมหรือน้ำนมเท่านั้น นมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาร่างกายและสมองของเด็กและเยาวชน

3 ประเภทของนม นมพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization Milk) เป็นนมสด 100% ที่ผ่านความร้อน ต่ำ - เวลานาน (LTLT : Low Temperature – Long Time) เป็นการใช้ ความร้อนที่อุณหภูมิ 62.8-65.6 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพื่อ ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ บางชนิด แต่ไม่สามารถฆ่า เชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารบูดเสียได้ ดังนั้น แม้จะมีการสูญเสียคุณค่า ของสารอาหารน้อยมาก มีรสและคุณสมบัติเหมือนน้ำนมสดตามธรรชาติ มากที่สุด แต่ก็ไม่สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้ ต้องแช่เย็นที่ อุณหภูมิไม่เกิน 6 องศาเซลเชียส ( ตู้เย็น ) และแม้จะแช่เย็น ก็จะเก็บไว้ใด้ ไม่เกิน 3 – 5 วัน แล้วแต่จะเปิดปิดตู้เย็นให้อุณหภูมิอุ่นขึ้นบ่อยแค่ไหน ส่วนใหญ่บรรจุถุง ขวดแก้ว หรือขวดพลาสติก

4 นมสด UHT (Utrahigh – Temperature Milk) เป็นนมสด 100% ที่ผ่าน กรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคที่อุณหภูมิ 135 – 150 องศาเซลเซียส ในระยะ เวลา 2 – 4 วินาที เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นโทษต่อร่างกาย ก่อนบรรจุลงกล่องด้วยระบบ ปลอดเชื้อพิเศษ ซึ่งทำให้จุลินทรีย์ถูกทำลายแต่ไม่ทำให้คุณค่าของสารอาหาร และรสชาติเปลี่ยนไป แต่อาจจะทำให้สูญเสียสารอาหารบางส่วน แต่อาจจะไม่ มากนัก สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 9 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ต้องแช่เย็น

5 นมสเตอริไลส์ (Sterilized Milk) นมสด 100% ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคที่ อุณหภูมิ 135 – 150 องศาเซลเซียสในระยะ เวลา 2 – 4 วินาที เพื่อฆ่า เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นโทษต่อร่างกาย ก่อนบรรจุลงกล่องด้วยระบบปลอดเชื้อ พิเศษ ซึ่งทำให้จุลรินทรีย์ถูกทำลายแต่ไม่ทำให้คุณค่าของสารอาหารและ รสชาติเปลี่ยนไป สามารถเก็บรักษา ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ต้องแช่เย็น โดยทั่วไปนมชนิดนี้มักบรรจุในกระป๋องโลหะที่ปิดสนิท จึง สามารถเก็บได้นาน 1-2 ปี เวลาซื้อควรสังเกตดูวันที่ผลิต และวันหมดอายุ ของนมที่ก้นกระป๋องด้วย และหลังจากที่เปิดใช้แล้ว ควรเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อ นมจะได้ไม่เสื่อมคุณภาพเร็ว ปัจจุบันนมสเตอริไลส์ที่ขายอยู่ในท้องตลาดจะมี หลายชนิดด้วยกัน

6 บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ประเทศไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทดานอนได้มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ. ศ. 2500 และครบรอบ 50 ปีแล้วเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบัน ดูเม็กซ์เป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัทดานอนที่ถูกจัดอันดับโดย “ นิตยสารฟอร์จูน ” ให้เป็นหนึ่งใน 500 บริษัทที่ประสบ ความสำเร็จมากที่สุดในด้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม น้ำ ดื่ม และโภชนาการสำหรับเด็ก ดูเม็กซ์ ผลิตผลิตภัณฑ์โภชนาการสำหรับเด็กและทารก โดยมีการตั้งโรงงานอยู่ที่ จังหวัด สมุทรปราการ และผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกนำส่งไปยังห้างร้าน และศูนย์จัด จำหน่ายทั่วประเทศไทย จาการประเมินของ “Independent Retail Audit” แบรนด์ ดูเม็กซ์ ได้รับเลือกให้เป็น หนึ่งในแบรนด์ที่เป็นที่มีคนรู้จักมากที่สุดและเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด จากบรรดาคุณแม่ในประเทศไทย โดยวัดจากยอดขายเกือบ 6 พันล้านบาทต่อปี ดูเม็กซ์ ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001, OHSASH,GMP(Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ซึ่งรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และระบบ บริหารสิ่งแวดล้อม

7 ดูเม็กซ์ ประเทศไทย พ. ศ. 2500 ก่อตั้งบริษัทดูเม็กซ์ ประเทศไทย โดยบริษัทและโรงงานตั้งอยู่ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา พ. ศ. 2533 ย้ายบริษัทและโรงงานไปยังนิคมอุสาหกรรมบางพลี พ. ศ. 2542 ได้รับประกาศนียบัตรและการรับรองมาตรฐาน ISO พ. ศ. 2543 ได้รับประกาศนียบัตรและการรับรองมาตรฐาน HACCP พ. ศ. 2544 ได้รับประกาศนียบัตร GMP พ. ศ. 2548 ครองอันดับ 1 ในด้านส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทย พ. ศ. 2551 ครบรอบ 50 ปี

8 วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือที่สุดโดยนำเสนอโภชนาการที่ดีเยี่ยม สำหรับคุณแม่และลูกน้อยในทุกก้าวย่างของชีวิต พันธกิจ เคียงข้างคุณแม่ไทยในด้านโภชนาการตั้งแต่ชีวิตเริ่มต้นเพื่อคุณภาพที่ดีเยี่ยม ของคุณแม่และลูกน้อย ในวันนี้และวันข้างหน้า

9 บริษัท ดูเม็กซ์ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการต่างๆ ส่งเสริมและ สนับสนุนให้แก่สังคมให้ได้รับโภชนาการที่เหมาะสมและมีสุขภาพที่ดี ทางดูเม็กซ์พยายามที่จะสร้างสรรค์ช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้ความ ชำนาญในด้านโภชนาการและสุขภาพต่อสังคม กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท ดูเม็กซ์ เพื่อทำให้คุณแม่อยู่กับนมประเภท Formulated ได้นานขึ้น จากเดิม 3 ปี ก็อยู่ได้ถึง 6 ปี โดยทางบริษัทได้เสนอขายในเรื่องความ สะดวกในการพกพาให้แก่คุณแม่ เพราะนมกล่อง UHT นั้นมีคุณภาพ เท่ากับนมผงแต่สามารถพกพาได้สะดวกมากขึ้น

10

11

12 ในตลาดนมกล่อง UHT นั้นมีรสชาติที่หลากหลายให้คุณแม่เลือกทั้ง รสจืด รสน้ำผึ้ง รสช๊อคโกแลต และรสวานิลา รวม 4 รสชาติ โดยมีคู่แข่งทาง การตลาดที่สำคัญอยู่ 2 ราย คือ Dumex และ Enfagrow ซึ่ง Dumex เป็นเจ้า ตลาด (Market Leader) อยู่ในขณะนี้ ขณะที่ Enfagrow เป็นรองแต่ปัญหาที่ ทำให้ต้องการทำวิจัยครั้งนี้ เพราะยอดขายนมกล่อง UHT ในด้านรสชาติของ Dumex ในขณะนี้โตไม่เท่าคู่แข่งคือ นม Enfagrow เราจึงอยากศึกษาที่มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรสชาตินมของคุณแม่เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนารสชาติผลิตภัณฑ์นม Dumex ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายให้ เหนือคู่แข่ง และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้า กับความต้องการของผู้บริโภค

13 บริษัท Enfagrow เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท Mead Johnson โดยมร. เอิดเวิร์ด มี้ด จอห์นสัน ซีเนียร์ ผู้เป็นพ่อได้มีแรงบันดาลใจจากที่เห็นลูกชายตัวเองทน ทุกข์ทรมานจากโรคหัวใจที่ทำให้ระบบร่างกายไม่สามารถรับแบบปกติได้ โดย เขาได้ทุ่มเทเพื่อค้นคว้าหานวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาอาหารสำหรับเลี้ยง ทารก โดยบริษัทไม่เพียงแต่จะเป็นตลาดที่ใหญ่ติด 1 ใน 5 เท่านั้นแต่ประเทศ ไทยได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการดำเนินงานภาคพื้นเอเชีย นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้คิดค้นโภชนาการที่มีรากฐาน ที่พิสูจน์ได้ทาง วิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ล้ำ หน้าเพื่อทารก เด็กเล็กและเด็กโตอย่างมาก มาย อาทิเช่น สูตรนมสำหรับเด็กเกิดก่อน กำหนด เด็กทารกทั่วไป เด็กเล็ก เด็กโต และ ผลิตภัณฑ์สำหรับ มารดาที่กำลังตั้งครรภ์และ กำลังให้นมบุตร เป็นต้น

14

15

16

17

18

19 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อนมกล่อง UHT ของคุณแม่ ในเขต กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อนมกล่อง UHT รายองค์ประกอบ ระหว่างกลุ่มคุณแม่ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกัน 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤกติ กรรมการซื้อนมกล่อง UHT รายองค์ย่อย

20 ขอบเขตการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนมกล่อง UHT ของ คุณแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ” กำหนดขอบเขตกลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้บริโภค ที่เคยซื้อนมกล่อง UHT ที่อาศัยอยู่ใน 10 เขต ที่่ถูกสุ่มเลือกให้เป็นตัวแทน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจะมีการเก็บข้อมูล ด้านตัวแปรที่ศึกษา มีขอบเขตของการศึกษาตัวแปร อิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยประชากรศาสตร์ และปัจจัย ส่วนผสมทางการตลาด กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การเลือกขนาดบรรจุภัณฑ์, รสชาติ, จำนวนในการซื้อต่อ 1 ครั้ง, ราคา, ความถี่, การจดจำตรา สินค้า โดยช่วงเวลาที่ศึกษาคือ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2557

21 กรอบความคิด โครงการวิจัยเรื่อง “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อนมกล่อง UHT ของคุณแม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ” มีกรอบความคิดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยประชากรศาสตร์ และ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือการเลือกขนาดบรรจุภัณฑ์, รสชาติ, จำนวนในการซื้อต่อครั้ง, ราคา, ความถี่, การจดจำตราสินค้า ดังภาพ

22 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ปัจจัยประชากรศาสตร์ อายุ จำนวนบุตร สถานภาพ อาชีพ รายได้ การศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง ด้านส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมการซื้อนมกล่อง UHT ขนาด บรรจุภัณฑ์ รสชาติ จำนวนในการซื้อต่อครั้ง ราคา ความถี่ การจดจำตราสินค้า

23 สมมติฐานการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมซื้อนมกล่อง UHT ของคุณแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ” มีสมมติฐานดังต่อไปนี้ 1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อการซื้อนมกล่อง UHT 2. ปัจจัยทางส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการซื้อนมกล่อง UHT

24 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบการธุรกิจนมกล่อง UHT สามารถนำผลการวิจัยนี้ ไปพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

25 นิยามคำเฉพาะ ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง ศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ขนาดหรือจำนวนของคน ที่มีอยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดับ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือ เรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. สถานที่จำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการขาย (Promotion)

26 พฤติกรรมการเลือกซื้อ หมายถึง การกระทำที่ตกลงใจชี้ขาด ในการเลือก ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ที่มีอยู  มากกว  า 1 ทางเลือก เพื่อให  บรรลุเป  าหมาย ที่ต้  องการ โดยที่มีการพิจารณาเลือกและตรวจสอบทางเลือกนั้นอย  างรอบคอบ แล้  ว นมกล่อง UHT หมายถึง นมพร้อมดื่มบรรจุกล่องประเภท นมสเตอริไรซ์ คือ นม สดที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสเป็น เวลานานเพียงพอ ทำลายจุลินทรีย์และเอนไซม์ในน้ำนมทุกชนิด เก็บรักษาได้ นานกว่า 3 เดือนในอุณหภูมิห้องปกติ ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) หมายถึง การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและ บริโภคต่างๆในรูปแบบการให้บริการตัวเอง โดยมีพื้นที่ขายไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็น อาหารและไม่เป็นอาหาร โดยจัดจำหน่ายตามขนาดของการซื้อขายหรือ ปริมาณ ในรูปแบบการบรรจุหีบห่อที่แตกต่างกันไป

27 ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) คือร้านค้าแบบบริการตนเองอันเป็นรูปแบบ หนึ่งของร้านขายของชำซึ่งเสนอขายสินค้าอาหารและของใช้ในครัวเรือนหลาย ประเภทโดยจัดจำแนกไว้ตามแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตมีขนาดใหญ่กว่าและมีสินค้า ให้เลือกซื้อหลากหลายมากกว่าร้านขายของชำแบบดั้งเดิมและยังจำหน่าย สินค้าที่พบได้ปกติในร้านสะดวกซื้อแต่ก็ยังเล็กกว่าและมีสินค้าจำกัดกว่า ไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือซูเปอร์สโตร์ ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) หมายถึงร้านค้าที่ให้บริการต่อลูกค้าที่ ต้องการความสะดวกและความรวดเร็วจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อ ชีวิตประจำวัน รวมทั้งจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารประเภท พร้อมทาน ที่ ให้บริการ 24 ชั่วโมง

28 คุณแม่ หรือ มารดา คือ บุคคลในช่วงอายุ 20-30 ปี เนื่องจากในช่วงนี้จะเป็น ช่วงที่ผู้หญิงมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย สมบูรณ์เต็มที่สำหรับการตั้งครรภ์ ขนาด คือ ปริมาณผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ที่คุณแม่เลือกซื้อ ได้แก่ 180 มล บรรจุภัณฑ์ คือ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แบบขวด แบบกล่อง การจดจำตราสินค้า หมายถึง แบรนด์ที่คุณแม่ซื้อเป็นอันดับแรก

29 รายละเอียดประชากร ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้กลุ่มจำนวน ประชากรเพศหญิงที่มีบุตรในโซนกรุงเทพ จากการสํารวจสถิติประชากร เพศหญิงที่มีบุตรจำนวน 2,982,806 ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ เดือน กรกฎาคม ปี พ. ศ 2555 ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดย : สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจจำนวน 400 คน กำหนด ขนาดโดยใช้สูตรการคำนวณ Taro Yamane ในการหาจำนวนประชากร ตัวอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาด เคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.05 หรือ ± 5% ตามสูตรดังนี้ n = N1+Ne2 e = ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (0.05)2 N = ขนาดของประชากร n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แทนค่า n = 2,982,8061+2,982,806 )(0.052 = 399.94 หรือประมาณ 400

30 วิธีการสุ่มตัวอย่าง สำหรับวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อเลือกตัวแทนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะมีลำดับขั้นตอนใน การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) โดยแจกแจงแบ่งสัดส่วนตาม ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยจะแจกตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Hypermarket เช่น แม็คโคร ซุปเปอร์มาร์เกต เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี Convenience Store เช่น เซ่เว่น โดยสุ่มจาก 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขต ทองหลาง 2. กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระขโนง เขตสวนหลวง และเขตบาง นา 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคัน นายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอก ใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา 6. กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุน เทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ

31 เครื่องมือการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ 2) ความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาด แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย 3) พฤติกรรมการซื้อนม UHT ได้แก่ ขนาด บรรจุภัณฑ์ รสชาติ จำนวนใน การซื้อต่อ 1 ครั้ง ความถี่ การจดจำตราสินค้า 4) ข้อเสนอแนะสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดของนม UHT ข้อคำถามมี ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open end) ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น

32 วิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทัศนคติ สังเกตุการซื้อนมกล่อง UHT ตามสถานที่ต่างๆเพื่อทราบสภาพความรู้ในเรื่องที่จะวิจัย 2. นำแนวคิดจากข้อ 1 มาคิดออกแบบเครื่องมือวัด โดยพิจารณารูปแบบการ วิจัยและความต้องการประเภทข้อมูลเพื่อได้ออกแบบเครื่องมือมาให้ เหมาะสมกับงานวิจัยได้มากที่สุด 3. นำเสนออาจารย์เพื่อตรวจสอบแก้ไขและเเนะนำเนื้อหา ให้ถูกต้อง เหมาะสม 4. นำแบบเครื่องมือหลังจากการตรวจสอบความเหมาะสมนั้นมาทำการ ทดลองใช่กับกลุ่มย่อยๆ คือคุณเเม่จำนวน 30 คน เพื่อหาความบกพร่อง และประเมิณงานวิจัยเบื้องต้น 5. นำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง ณ แหล่งสถานที่ เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

33 ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูล จากการให้กลุ่มตัวอย่างได้ทำแบบสอบถามเสร็จเเล้ว จะมีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการให้คำตอบว่ามีข้อมูลที่ครบถ้วน และคำตอบมีสอดคล้องกัน กับคำถาม จากนั้นจึงทำการจัดแบ่งข้อมูลออก เป็นกลุ่ม ตามเขตทั้ง 10 แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาทำการลงรหัสข้อมูล และป้อนข้อมูล ด้วย โปรแกรมซอฟเเวร์อย่าง SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะเเบ่งออกตามวัตุประสงค์ได้แก่ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จะใช่สถิติที่บรรยายได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจะแบ่งออกดังนี้ ตัวแปรต้นด้านปัจจัย ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ จำนวนบุตร รายได้ จะใช่สถิติค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถานภาพ อาชีพ การศึกษาจะใช่สถิติความถี่และ ร้อยละ ด้านปัจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคา จะใช่สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ช่องทาง การส่งเสริมการตลาด จะ ใช่สถิติ ความถี่และร้อยละ และตัวแปรตาม พฤกติกรรมการซื้อนมกล่อง UHT ได้แก่ ขนาด จำนวนครั้งในการซื้อ จะใช่สถิติความถี่และร้อยละ บรรจุภัณฑ์ รสชาติ การจดจำตราสินค้า จะใช่สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน

34 วัตถุประสงค์ข้อ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อนมกล่อง UHT จำแนกตาม ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้อนมกล่อง UHT ที่มีระดับการซื้อ แบบช่วงได้แก่ อายุ จำนวนบุตร รายได้ ใช่การวิเคราะห์แบบ one-way anova สำหรับการเปรียบเทียบพฤกติกรรมการซื้อนมกล่อง UHT ที่มีระดับการวัดแบบ นามบัญญัติได้แก่ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา จะใช้การวิเคราะห์แบบ hi- square วัตุประสงค์ข้อที่ 3 เป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลกับ พฤติกรรมการซื้อนมกล่อง UHT ที่มีระดับการวัดแบบช่วงได้แก่ ราคา จะใช่การ วิเคราะห์สมการถดถอย สำหรับการศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อนมกล่อง UHT ที่มีระดับการวัดแบบนามบัญญัติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ช่องทาง และการส่งเสริมการตลาด จะใช้สถิติในการการ วิเคราะห์คือ hi -square

35 แผนการทำงาน

36 รายละเอียดงบประมาณ - ค่าจัดทำเล่ม - ค่าปริ้นท์เอกสาร - ค่าเดินทาง

37 บรรณานุกรม การสื่อสารการตลาด (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภค. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2557 จาก http://free4marketingad.blogspot.com/2011/10/blog-post_05.html วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2556). พฤติกรรมผู้บริโภค. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2557 จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0% B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9% 89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84 การตลาด (2555). โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2557 จาก http://marketingthai.blogspot.com/2012/02/model-of-consumer-behavior.html การตลาด (2556). Stimulus-Response Model. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2557 จาก http://golfweerawat.blogspot.com/2013/04/stimulus-response- model.html#!/2013/04/stimulus-response-model.html วท 2023 หลักการตลาด (2555). พฤติกรรมผู้บริโภค. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2557 จาก http://www.skcc.ac.th/elearning/bc0203/?p=39 ปัจจัยทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค คุณภาพการให้บริการ (2554). แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วน ประสมทางการตลาด. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2557 จาก http://spssthesis.blogspot.com/

38 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 2 Section 6302 น. ส. อัจฉรา ภูมิใจอวด รหัสนักศึกษา 1540200936 น. ส. พุทธิพร สุวรรณสุภา รหัสนักศึกษา 1540201116 น. ส. บงกชพร พรหมวัง รหัสนักศึกษา 1540205513 น. ส. ดลหทัย ตั้งอารมณ์มั่น รหัสนักศึกษา 1540209549 น. ส. อทิตยา สุวรรณสุธา รหัสนักศึกษา 1540209853 นาย เกษตร ชินรัตนพิสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 1540215348 น. ส. ไปรยา แก้วจำนงค์ รหัสนักศึกษา 1540215975 นาย ชนภัทร ชินนิวัตน์ รหัสนักศึกษา 1540215462


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อนมกล่อง UHT Hi q ยี่ห้อ Dumex ของคุณแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google