งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Social Media >> สื่อเชิงสังคม สร้างขึ้นจากแนวคิด Web 2.0 เป็น Application บนอินเทอร์เน็ต >> แลกเปลี่ยนเนื้อหา Application สร้างตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Social Media >> สื่อเชิงสังคม สร้างขึ้นจากแนวคิด Web 2.0 เป็น Application บนอินเทอร์เน็ต >> แลกเปลี่ยนเนื้อหา Application สร้างตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Social Media >> สื่อเชิงสังคม สร้างขึ้นจากแนวคิด Web 2.0 เป็น Application บนอินเทอร์เน็ต >> แลกเปลี่ยนเนื้อหา Application สร้างตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ประเภทต่างๆ

3 Social Media = People Participation

4 Andreas kaplan และ Michael Haenlein แบ่งประเภท Social Media

5 Collaborative Project >> กระตุ้นให้ร่วมกันสร้างเนื้อหา ร่วมกัน Wikipedia

6 Blog>> พื้นที่ เขียนความคิดเห็นแสดงเรียงลำดับย้อนหลัง Wordpress Content Community >> เพื่อแชร์เนื้อหา Youtube

7 Social Networking Site สร้างเครือข่ายสังคม โปรไฟล์ส่วนตัว และแบ่งปัน สื่อสาร

8 Virtual Game world เกมส์ 3 มิติเสมือนจริง ผู้ใช้มีตัวตนตามตัวละครในเกมส์ สามารถปฎิสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่น

9 เปรียบเทียบ Advertising VS Social Network สื่อสารการตลาด

10 Marketing Advertising>>> โฆษณาแบบ เก่า OneWay Communication Economy Of Scale

11 Social Media Marketing เจ้าของสินค้า ไม่สามารถยัดเยียดเนื้อหาสารให้ผู้รับสาร ผู้รับสาร / ผู้บริโภค กลายเป็นผู้ส่งสาร ให้เจ้าของสินค้า

12 Social Media Marketing เน้น >> ชิงพื้นที่ในจิตใจผู้รับสาร เพื่อให้ผู้รับสารกระจายสารเชิงบวก สินค้า (Product ) กับสื่อ (Media) >> มีความเป็นเอกภาพ สื่อสารโดยใช้ ประเด็น (Agenda ) ผลักดันการสื่อสารให้เกิดประสิทธิผลได้

13 การตลาดแบบปากต่อปาก ( Word Of mouth marketing )

14 กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ Out door + Social Media

15

16 SMO Social Media Optimization การสร้างสรรค์กลยุทธ์ และเทคนิควิธีเพื่อ แพร่กระจาย ข้อมูลผ่าน Social Media ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

17 1. เพิ่ม link การเชื่อมต่อ ข้อมูลให้ได้มากที่สุด Social Media >>Link เนื้อหาบนเวป

18 เวป >> ช้า กว่า Social Media นิ่งกว่า Social Medial ให้เนื้อหาได้ลึกกว่า Social Media

19 2. ทำให้ Tag หรือ bookmark ง่ายๆ วางปุ่ม เลือกเข้าสู่ Facebook ตำแหน่งเด่นในหน้า เวป

20 3. การให้รางวัลกับเวปไซต์ ที่ เชื่อม Link แสดงน้ำใจ เชื่อม Link กลับให้ต้นทาง

21 การสร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ เผยแพร่ให้กระจายออกไปมากที่สุด เช่น Pdf VDO

22 กระตุ้นให้ทำ mash up การแจก Code ใน youtube เพื่อเผยแพร่ต่อไปได้

';
Ads by Google