งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการสื่อใหม่ ( เวปไซต์และสังคมออนไลน์ ). เวปไซต์คือ............. ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการสื่อใหม่ ( เวปไซต์และสังคมออนไลน์ ). เวปไซต์คือ............. ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการสื่อใหม่ ( เวปไซต์และสังคมออนไลน์ )

2 เวปไซต์คือ............. ?

3 Web คือ ข้อมูล ข่าวสาร อิเล็คทรอนิกส์ อันประกอบไปด้วย ตัวหนังสือ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว

4 Web ส่งผ่านทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ต อันประกอบไปด้วย * ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (Internet Exchange ) * โครงข่าย ( สายส่งสัญญาณ ) > MediaProvider หรือ Carrier Provider * เครื่องรับ และส่ง

5

6

7

8

9 Web Browser

10 การใช้งานเวป ข่าวเหตุการณ์ ข้อมูลความรู้ ประชาสัมพันธ์ องค์กร บันเทิง ซื้อขายสินค้า ติดต่อสื่อสาร

11 การทำงานของเวปไซต์ >>> ภาษา HTML ทำหน้าที่กำหนดให้ Browser แสดงข้อความ ภาพเสียง ภาพเคลื่อนไหว

12 Web Page >>> คำใช้เรียกเอกสารในรูป ไฟล์ HTML เปรียบเหมือนกระดาษแต่ละหน้าของหนังสือ ต่าง ตรงที่ HTML สามารถ Link ได้ เวปไซต์ Website กลุ่มของ WebPage >> WebPage หลายๆ หน้ารวมกัน เช่น www.sanook.comwww.sanook.com Homepage>> หน้าแรกของ WebSite ประกอบไปด้วย Menu และภาพ หลัก สื่อ Theme รวมของเวป

13 IP Address >> การติดต่อบนอินเทอร์เน็ตต้อง อาศัยเลข ip เพื่อได้รู้ว่าจะส่งข้อมูลจาก ที่ใด ไปหาที่ใด Domain >> สัญลักษณ์ แทนตัวตน ของ WebSite IP จดจำยาก จึงสร้าง Domain เพื่อกำหนดใช้แทน ตำแหน่งเลขที่ WebSite 203.154.128.167

14 ประเภท Domain Name Domain Name 2 ระดับ >>.com Domain Name 3 ระดับ >>.co.th /.ac.th

15 ประเภท Domain Name.com ธุรกิจพาณิชย์ ทั่วไป.edu สถาบันการศึกษา.gov องค์กร รัฐ nasa.gov.mil ทหาร.net องค์กรที่ทำหน้าที่เป็น เกต์เวย์เชื่อมต่อ ข้อมูล.org องค์กรทั้งหมด.biz องค์กรทางธุรกิจ.info ใช้ในการโปรโมทสินค้า แจ้งเหตุการณ์สำคัญ

16 Domain 3 ระดับ.co.ac.go.or.net.cn.th.jp.au.uk

17 ขนาดของหน้าเวปเพจ

18 การใช้งาน Browser

19

20 WEB 1.0 เนื้อหา เน้น สื่อสารทางเดียว Format ในการออกแบบชัดเจน ให้ข้อมูลสื่อเสริม สื่อหลัก ข้อจำกัด แบนวิธต้องออกแบบให้ง่าย ไม่มี Interactive

21

22 WEB 2.0 >> อยู่ในช่วงเทคโนโลยี BroadBand ออกแบบด้วย กราฟฟิค ที่มีความละเอียดสูง ภาพ คุณภาพสูง ปริมาณ Information จำนวนมาก (Information Overload) Semantic Web >> ข้อมูล วิเคราะห์แปรรูปเอกสาร เชื่อมโยงข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง จัดลำดับความสำคัญ

23

24

25

26 Web 3.0 เน้น ค้นหาข้อมูล การจัดการข้อมูล ลำดับข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล พัฒนาเวปบน มือถือมากขึ้น

27 SEO Search Engine Optimization การปรับแต่งเวปไซต์ ให้สอดคล้องกับ Robots ของ Search Engine เช่น การวิเคราะห์ Key word

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการสื่อใหม่ ( เวปไซต์และสังคมออนไลน์ ). เวปไซต์คือ............. ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google