งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้ประกาศการดำเนินงาน กองทุนฯปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้ประกาศการดำเนินงาน กองทุนฯปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้ประกาศการดำเนินงาน กองทุนฯปี 2557

2 คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฉบับ ปรับปรุง พ. ศ. 2557 ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือได้ที่เวปไซต์ ระบบบริหารจัดการกองทุน http://obt.nhso.go.th/obt/home เลือกเมนู download หรือ http://uckkpho.com เมนู download ที่ categories ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3 http://uckkpho.com คู่มือเล่ม ใหม่ พ. ศ. 2557

4 การดำเนินงานกองทุนฯ สําหรับทีมอําเภอ 1) ทําการประเมินกองทุนตามแบบประเมิน ทีมอําเภอ ( ปีงบ 2557) และบันทึกแบบ ประเมินลงในเวปไซต์ 2) จัดทำสรุปผลการพัฒนาศักยภาพ กองทุนงบปีประมาณ 2557 ส่ง สปสช. เขต และติดตามการดําเนินงานกองทุนปี 2558

5 การใช้งานโปรแกรมบริหาร จัดการ ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม ระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ที่อยูู่โปรแกรมใหม่ http://obt.nhso.go.th/obt/home

6 ผลการประเมินกองทุนตําบลปี 2557 โดยทีมอําเภอ

7

8 การสนับสนุนงบประมาณ ปี 58 สปสช. เขต 7 ขอนแก่นแจ้งโอน งบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สามารถตรวจสอบการโอนงบประมาณ ผ่านเวปไซต์ http://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/ ›› เลือกเขต ›› เลือกจังหวัด ›› เลือก หน่วยงานท่านตามรหัส และมีรายละเอียด การโอน

9 รายงานการโอนงบประมาณ สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รายงานการโอนงบประมาณ สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

10 สรุปแนวทางการดำเนินงาน ปี 2558 ดำเนินการตามภายใต้ประกาศกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฉบับใหม่ ดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2557 ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ ดำเนินงานตามคำสั่ง จังหวัดขอนแก่นที่ 2603/2557 ลงวันที่ 17 ก. ค.2557 เรื่องแต่งแต่งคณะกรรมการสนับสนุน วิชาการและติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ปี 2557 บันทึกข้อมูลการประเมินผลกองทุนฯพร้อม รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2557 บันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนฯ

11 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น www.uckkpho.com


ดาวน์โหลด ppt การบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้ประกาศการดำเนินงาน กองทุนฯปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google