งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ITERATION (LOOP) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์จิรา ภรณ์ เขตกุฎี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ITERATION (LOOP) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์จิรา ภรณ์ เขตกุฎี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ITERATION (LOOP) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์จิรา ภรณ์ เขตกุฎี E-Mail : JIRAPHON.KH@SBACNON.AC.THJIRAPHON.KH@SBACNON.AC.TH

2 วัตถุประสงค์ 1. นักศึกษารู้จักการทำงานของเงื่อนไขทางเลือกแบบ ทำซ้ำ 2. นักศึกษาประเมินการทำงานของคำสั่งทางเลือกแบบ ทำซ้ำได้ 3. นักเรียนบันทึกข้อมูลการบรรยายลงในสมุด 2 3204 - 2008 : LECTURE-W14 Iteration (Loop)

3 การเขียนโปรแกรม 1. Sequence การทำงานของโปรแกรมตามลำดับ กระบวนการ 2. Selection การทำงานของโปรแกรมตามเงื่อนไข ทางเลือก 3. Iteration การทำงานของโปรแกรมแบบการทำซ้ำ 3 3204 - 2008 : LECTURE-W14 Iteration (Loop)

4 เป็นคำสั่งเพื่อใช้ในการกำหนดการทำงานแบบ ทำซ้ำ ตามเงื่อนไขต่างๆที่กำหนด โดยในการ กำหนดการทำซ้ำจำเป็นต้องมี ตัวชี้นับ (Index) เพื่อใช้ในการนับการวนรอบแต่ละรอบ ซึ่ง สามารถกำหนดการนับรอบแต่ละรอบได้จากการ กำหนดการเพิ่มหรือลดรอบการวนซ้ำ คำสั่งควบคุมเงื่อนไขวนรอบ 3204 - 2008 : LECTURE-W14 Iteration (Loop) 4 Iteration (Loop)

5 1. for loop 2. while loop 3. do...while loop คำสั่งควบคุมเงื่อนไข ทางเลือก 3204 - 2008 : LECTURE-W14 Iteration (Loop) 5 Iteration (Loop)

6 จำเป็นต้องมีการกำหนด ค่าตัวชี้นับรอบ (Index) ซึ่งจะ มีอยู่ในรูปแบบของคำสั่งการทำซ้ำแบบ For ดังนี้ for( กำหนดจุดเริ่มต้น ; กำหนดเงื่อนไขสิ้นสุด ; เพิ่ม / ลดการนับรอบ ) { คำสั่งการทำงานที่ต้องการทำซ้ำ ;... } For loop 3204 - 2008 : LECTURE-W14 Iteration (Loop) 6 การวนรอบแบบมีค่าเริ่มต้นและสิ้นสุด

7 เช่น for (i=1;i<=5; i=i+2) { printf(“%d \n”, i); } For loop 3204 - 2008 : LECTURE-W14 Iteration (Loop) 7 การวนรอบแบบมีค่าเริ่มต้นและสิ้นสุด

8 ควรมีการกำหนด การ เพิ่ม / ลดตัวชี้นับรอบ (Index) ให้สามารถทำงานได้โดยไม่มีปัญหาจากการนับรอบ อย่างไม่สิ้นสุด โดยลักษณะการทำงานจะคล้ายกับ คำสั่งการตรวจสอบทางเลือก if while( เงื่อนไขการทำซ้ำ ) { คำสั่งการทำงานที่ต้องการทำซ้ำ ;... กำหนดค่าเพิ่มหรือลดค่าตัวนับรอบ ; } while loop 3204 - 2008 : LECTURE-W14 Iteration (Loop) 8 การวนรอบแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำซ้ำ

9 เช่น while(i<=5) { printf(“%d \n, i”) i=i+1; } while loop 3204 - 2008 : LECTURE-W14 Iteration (Loop) 9 การวนรอบแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำซ้ำ

10 do { คำสั่งการทำงานที่ต้องการทำซ้ำ ;... กำหนดค่าเพิ่มหรือลดค่าตัวนับรอบ ; } while( เงื่อนไขการทำซ้ำ ); do...while loop 3204 - 2008 : LECTURE-W14 Iteration (Loop) 10 การวนรอบแบบให้ทำงานก่อนแล้วจึงตรวจสอบ เงื่อนไขการทำซ้ำ

11 เช่น do { printf("Press Else to loop or Press 2 to Exit\n"); printf("Input i :"); scanf("%d",&i); } while(i!=2); printf("\nAny keys to exit"); getch(); do...while loop 3204 - 2008 : LECTURE-W14 Iteration (Loop) 11 การวนรอบแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำซ้ำ


ดาวน์โหลด ppt ITERATION (LOOP) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์จิรา ภรณ์ เขตกุฎี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google