งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาญี่ปุ่น สมาชิก ด. ญ ปวีณา วัฒเสน เลขที่ 26 ม.3/6 ด. ญ ชุติมณฑน์ เลิศประดับพร เลขที่ 2 ม.3/6 ด. ญ มะลิวัลย์ จันทโสด เลขที่ 2 ม.3/6 ด. ช นราธร ปากบารา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาญี่ปุ่น สมาชิก ด. ญ ปวีณา วัฒเสน เลขที่ 26 ม.3/6 ด. ญ ชุติมณฑน์ เลิศประดับพร เลขที่ 2 ม.3/6 ด. ญ มะลิวัลย์ จันทโสด เลขที่ 2 ม.3/6 ด. ช นราธร ปากบารา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาญี่ปุ่น สมาชิก ด. ญ ปวีณา วัฒเสน เลขที่ 26 ม.3/6 ด. ญ ชุติมณฑน์ เลิศประดับพร เลขที่ 2 ม.3/6 ด. ญ มะลิวัลย์ จันทโสด เลขที่ 2 ม.3/6 ด. ช นราธร ปากบารา เลขที่ ม.3/6 ด. ช วศิน ปากบารา เลขที่ ม.3/6 เสนอ คุณคูร ลลิดา อักษรคง

2 ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และมีความเจริญก้าว หน้าในหลายด้านเศรษฐกิจและด้านเทศโลโนยี เข้ามาจากการค้าขายแลก เปลื่ยนสินค้าอีกทั้งคนไทยเริ่มนิยมศึกษาเล่าเรียน ญี่ปุ่นทำให้ภาษาญี่ปุ่น เข้ามาปะปนไทยอย่างกลมกลืน ลักษณะของคำภาษาญี่ปุ่น ๑การเรียงคำเข้าประโยคในภาษาญี่ปุ่นจะแตกต่าง กับภาษาไทย เพราะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ ประธาน + กรรม + กริยา ๒ภาษาญี่ปุ่นไม่มีวรรณยุกต์ เช่น กิโมโน ซาบะ วาซาบิ ๓คำยืมจากภาษาญี่ปุ่นที่นำมาใช้คำศัพท์ เช่น ยูโด ซากุระ ซูบิ

3 ตัวอย่างคำภาษาญี่ปุ่นที่นำมาใช้ในภาษาไทย ๑คำที่ใช้กับอาหาร เช่น ยากิโซบะ สุกี้ยากี้ ซู ชิ ซาบะ วาซาบิ ๒คำที่ใช้กับกีฬา เช่น ยูโด ซูโม คาราเต้ เท ควันโด ๓คำที่ใช้กับเครื่องใช้และการแต่งกาย เช่น กิโมโน ๔คำทั่วๆไป เช่น ซาโยนาระ ซากุระ ฟูจี ยามา คำที่มาจากภาษาญี่ปุ่น + ตัวอย่างคำ ภาษาญี่ปุ่น ส่วนมากจะเป็นชื่ออาหาร กีฬา เช่น ชื่ออาหาร เช่น สุกี้ยากี้ ซาบะ วาซาบิ โมจิ ซูซิ เท็มปุระ อูด้ง และ ชื่อ กีฬา เช่น ยูโด คาราเต้ ซูโม และ คำอื่นๆ เช่น กิโมโน สึนามิ คารา โอเกะ ซาโยนาระ ซามูไร ฮาราคีรี

4 สรุปความรู้ ๑ลักษณะคำยืมภาษาญี่ปุ่นในไทย คือ เวลาจะ เรียงคำเข้าประโยคจะเรียง ประธาน + กรรม + กริยา และภาษาญี่ปุ่นไม่มีวรรณยุกต์ ๒คำยืมภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยมักเป็นคำด้าน อาหาร กีฬา เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย และคำทั่วๆไป

5 ข้อสอบแบบปรนัย ๑ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่น ก. โบตั๋น กุยช่าย เท็มปุระ ข. คะน้า ท้อ สึนามิ ค. ยูโด คาราเต้ โมจิ ง. จับ เลี้ยง ซาโยนาระ โหวงเฮ้ง ๒คำว่า “ อูด้ง ” เป็นคำที่มาจากภาษาใด ก. จีน ข. ญี่ปุ่น ค. เขมร ง. ไทย ๓ชื่ออาหารชนิดใดเป็นคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่น ก. สุกี้ยากี้ ข. บะหมี่ ข. สาคู ง. ซีฟู้ด

6 ๔. ชื่อกีฬาประเภทใดที่เป็นคำมาจากภาษาญี่ปุ่น ก. เทควันโด ข. เปตอง ค. ฟุตบอล ง. ตะกร้อ ๕ข้อใดเป็นคำที่เป็นชื่อกีฬาทั้งหมด ก. เทควันโด ยูโด ข. ตะกร้อ ฟุตบอล ค. กัลปังหา กีตาร์ ง.


ดาวน์โหลด ppt ภาษาญี่ปุ่น สมาชิก ด. ญ ปวีณา วัฒเสน เลขที่ 26 ม.3/6 ด. ญ ชุติมณฑน์ เลิศประดับพร เลขที่ 2 ม.3/6 ด. ญ มะลิวัลย์ จันทโสด เลขที่ 2 ม.3/6 ด. ช นราธร ปากบารา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google