งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง ในระบบ DOS (Disk Operating System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง ในระบบ DOS (Disk Operating System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง ในระบบ DOS (Disk Operating System)
Command line

2 คำสั่ง ในระบบ DOS (Disk Operating System) Command Line
DOS เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้คำสั่งแบบ Command line หรือ ที่เรียกว่าเป็นการใช้คำสั่งด้วยการพิมพ์เพื่อสั่งงานด้านต่าง ๆ ในระบบ DOS แบ่งคำสั่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันดังนี้ 1. คำสั่งภายใน (Internal Command) คือคำสั่งที่ไม่มีชื่อโปรแกรมต้องเรียกใช้ เนื่องจากเป็นคำสั่งที่อยู่ภายในโปรแกรมที่ถูกเรียกใช้เมื่อเปิดใช้ระบบดอส (Command.com) 2. คำสั่งภายนอก(External Command) คือคำสั่งที่จะต้องมีชื่อไฟล์โปรแกรมที่ต้องเรียกใช้งาน เช่น Format.com

3 คำสั่งภายใน (Internal Command)
CLS ใช้ลบข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงบนจอภาพ DIR ใช้แสดงรายชื่อไฟล์ในไดเรกทอรีปัจจุบัน เช่น dir a: dir/w dir *.doc /s CD path ใช้ย้ายไดเรกทอรีไปยังไดเรกทอรีที่ระบุ เช่น cd.. cd\ cd\docume~1 MD ใช้ในการสร้างไดเรกทอรี เช่น md data RD ใช้ในการลบไดเรกทอรี (จะต้องเป็นไดเรกทอรีว่าง) เช่น rd data

4 คำสั่งภายใน (Internal Command)
COPY con filename ใช้คัดลอกข้อมูลที่พิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดจนกว่าจะกด Ctrl+Z แล้ว Enter ลงไปยังไฟล์ที่กำหนด COPY A + B ใช้คัดลอกต่อท้ายไฟล์ A ด้วยไฟล์ B COPY A B ใช้คัดลอกไฟล์ A ไปยังไฟล์ B

5 คำสั่งภายใน (Internal Command)
DEL ใช้ลบไฟล์ที่กำหนด เช่น del data.doc del data.* del *.doc REN ใช้เปลี่ยนชื่อไฟล์ตามที่กำหนด เช่น ren data.txt date.txt DATE ใช้แสดงวันที่ปัจจุบัน ซึ่งสามารถแก้ไขได้ TIME ใช้แสดงเวลาปัจจุบัน ซึ่งสามารถแก้ไขได้

6 คำสั่งภายใน (Internal Command)
TYPE ใช้แสดงข้อมูลไฟล์อักษร (text) ถ้าไม่ใช่ก็จะแสดง ข้อมูลที่อ่านไม่ได้ เช่น type date.txt VER ใช้แสดงเวอร์ชันของดอสที่ใช้งานอยู่ VOL ใช้แสดงชื่อไดร์ที่ใช้งานอยู่ เช่น vol c: vol a:

7 คำสั่งภายนอก (External Command)
Help การขอความช่วยเหลือจากระบบ Attrib filespec รายงานแอตทริบิวต์ของไฟล์ แต่ถ้าไม่ระบุชื่อไฟล์ ก็จะรายงานแอตทริบิวต์และชื่อไฟล์ทั้งหมดในไดเรกทอรีปัจจุบัน เช่น attrib data.doc Attrib ±x filespecใช้กำหนด + หรือ – แอตทริบิวต์ x ของไฟล์ที่กำหนด โดย x มีค่าเป็น R, H, S และ A ซึ่งใช้แทนดังนี้ R = Read-only, H = Hidden, S = System, A = Archive เช่น attrib +r data.doc

8 คำสั่งภายนอก(External Command)
คำสั่ง ในระบบ DOS (Disk Operating System) Command Line คำสั่งภายนอก(External Command) XCOPY ใช้คัดลอกไฟล์ โดยสามารถใช้หน่วยความจำทั้งหมดใน การคัดลอกไฟล์ซึ่งทำให้คัดลอกได้เร็วขึ้น เช่น xcopy c:\data a:\data EDIT ใช้แก้ไขไฟล์ที่ต้องการ (คล้ายกับโปรแกรม Notepad) เช่น edit data.txt FDISK ใช้แบ่ง ลบ หรือ แก้ไข พาทิชันของฮาร์ดดิสก์ FORMAT ใช้จัดเตรียมดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์เพื่อใช้งาน เช่น format a: /q /u /s

9 คำสั่งภายนอก(External Command)
CHKDSK ใช้ตรวจสอบข้อมูลของดอสที่ตำแหน่งที่อยู่ ของไฟล์และไดเรกทอรีบนดิสก์ รวมทั้งรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น chkdsk c: /f/v DISKCOPY ใช้คัดลอก แผ่นดิสก์ เช่น diskcopy a: a: LABEL ใช้แสดงชื่อไดร์ที่ใช้งานอยู่ และสามารถเปลี่ยนชื่อไดร์ได้ด้วย เช่น label a:data SYS ใช้ใส่ระบบให้กับดิสก์หรือฮาร์ดิส เช่น sys c: a:


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง ในระบบ DOS (Disk Operating System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google