งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย น. ส. ดวงกมล งามอยู่เจริญ เลขที่ 8 น. ส. ณัชชา เชื้อตา เลขที่ 6 เตรียมบริหารธุรกิจปี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย น. ส. ดวงกมล งามอยู่เจริญ เลขที่ 8 น. ส. ณัชชา เชื้อตา เลขที่ 6 เตรียมบริหารธุรกิจปี 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย น. ส. ดวงกมล งามอยู่เจริญ เลขที่ 8 น. ส. ณัชชา เชื้อตา เลขที่ 6 เตรียมบริหารธุรกิจปี 1

2 ทำมา เพื่อ ? เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในสำรองข้อมูลของ ระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้ฐานข้อมูลเสียหาย กล่าวคือ ต้องมีการจัดการฐานข้อมูลเพื่อให้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิด เหตุขัดข้องน้อยที่สุดหรือถ้าหากเกิด เหตุขัดข้องจะต้องทำให้ระยะเวลาที่ใช้ใน การกู้ระบบใช้เวลาน้อยที่สุดและทำให้ข้อมูล เสียหายน้อยที่สุด

3 วิธีการ ใช้ 1. เปิด Control Panel โดยการคลิกปุ่ม Strat -› Control Panel 2. จากนั้นจะปรากฏ หน้าต่าง Control Panel ให้เลือกหัวข้อ System and Security แล้วคลิกที่ เมนูย่อย Back up your computer

4 3. คลิกเมนูย่อยที่ชื่อว่า " Create a system image " ที่อยู่ในช่องหน้าต่างด้านซ้ายมือ ดัง รูป เพื่อทำการสร้างไฟล์อิมเมจของระบบไว้ใน เครื่อง

5 4. ระบบจะทำการตรวจค้นหาไฟล์ระบบทั้งหมดที่อยู่ ในเครื่องที่เราใช้งานอยู่ พร้อมกับหาไดร์ฟสำหรับ จัดเก็บไฟล์อิมเมจที่ถูกสร้างขึ้นด้วย

6 5. จากนั้นให้เราทำการเลือกหัวข้อที่ต้องการว่าจะเก็บ ไฟล์อิมเมจนี้บนฮาร์ดดิสก์ หรือเขียนเก็บไว้บนแผ่น DVD หรือผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ก เมื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ แล้ว คลิกปุ่ม Next

7 6. ระบบจะแสดงไดร์ฟต่างๆ ที่จะถูกสร้างอิมเมจไฟล์ ในที่นี้ สังเกตว่าจะปรากฏเครื่องหมายถูกไว้ที่ไดร์ฟของ System Reserved (System) และไดร์ฟ C: (System) ส่วนไดร์ฟ D: ที่ปรากฎขึ้นมานั้น ถ้าเราต้องการเก็บไฟล์ข้อมูลในไดร์ฟ D: ไว้ด้วย ก็สามารถคลิกให้ปรากฎเครื่องหมายถูกขึ้นมาได้ ครับ แต่ในที่นี้ ผมจะสร้างอิมเมจไฟล์เฉพาะไดร์ฟที่มี System หรือไฟล์ระบบเท่านั้น จากนั้นคลิกปุ่ม Next

8 7. ทำการยืนยันการ สร้างอิมเมจไฟล์อีก ครั้ง โดยการคลิกปุ่ม Start Backup 8. ระบบจะทำการ สร้างอิมเมจไฟล์ ขึ้นมา

9 9. ระบบจะทำการถามว่าต้องการสร้างแผ่นกู้คืนระบบไว้หรือไม่ ( แผ่น ที่ถูกสร้างขึ้นมานี้เป็นแผ่นบูตสำหรับซ่อมแซมระบบเมื่อ Windows เกิดความเสียหายบูตไม่ขึ้น ทำงานช้า เป็นต้น ) ถ้าต้องการสร้างแผ่น System repair disc นี้ คุณจะต้องเตรียมแผ่น CD เปล่า ไม่ต้องถึง แผ่น DVD เนื่องจากระบบจะเกิดไฟล์บูตเครื่อง และไฟล์ Recovery tools ต่างๆ ไว้เท่านั้น ในที่นี้เราคลิกปุ่ม Yes และเตรียมแผ่นไว้ เรียบร้อย แล้วคลิกปุ่ม Create Disc ในหน้าต่างถัดไป

10 10. จากนั้นคลิกปุ่ม Close ก็เป็นอันเสร็จพิธีใน ขั้นตอนของส่วนการสำรองไฟล์ระบบ

11 ประโยชน์ 1. เพื่อป้องกันทั้งการ ลบ หรือ ทำข้อมูลสูญหาย ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 2. กู้ข้อมูลเก่า เพราะไปแก้ไขข้อมูลปัจจุบันแล้วมี ปัญหา หรือไฟล์ที่มีใช้งานไม่ได้ต้องการกลับไปใช้ ต้นฉบับก่อนหน้านี้ 3. ป้องกัน อุปกรณ์เก็บข้อมูลเสียหาย หรือ โดน ขโมย หากอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลหายไป เราก็ สามารถใช้ข้อมูลที่เราสำรองไว้จากอุปกรณ์เก็บ ข้อมูลตัวอื่นแทนได้

12 สรุป การสำรองข้อมูล (Backup) เป็น การคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อ ทำสำเนา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูล เกิดการเสียหายหรือสูญหาย โดยสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้ มาใช้งานได้ทันที เช่น แฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บไว้ในแผ่น Diskette และเก็บข้อมูลเดียวกันไว้ใน Harddisk ด้วย แถมยัง เขียนลง CD-RW เก็บไว้ที่บ้านอีกทีหนึ่งก็คือ การสำรองข้อมูล หลายครั้ง เป็นการลดความเสี่ยงในการสูญเสียต่อข้อมูลใน แฟ้มข้อมูลนั้น

13


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย น. ส. ดวงกมล งามอยู่เจริญ เลขที่ 8 น. ส. ณัชชา เชื้อตา เลขที่ 6 เตรียมบริหารธุรกิจปี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google