งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟแวร์ที่สนใจ Adobe Acrobat 6.0 Professional.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟแวร์ที่สนใจ Adobe Acrobat 6.0 Professional."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟแวร์ที่สนใจ Adobe Acrobat 6.0 Professional

2 Adobe Acrobat Professional
ปัจจุบันจะมีหลายโปรแกรมที่สามารถสร้างไฟล์ PDF ได้ ไฟล์ PDF มีขนาดเล็ก เหมาะกับการใช้งานบน Internet และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยโปรแกรมที่นิยมปัจจุบันนี้คือ Adobe Acrobat ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติอีกหลายอย่างที่ทำให้โปรแกรมมีความน่าใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม

3 คุณสมบัติของ Acrobat Professional
มีปุ่มรวมกลุ่มคำสั่ง มีปุ่มคำสั่งสำหรับการใช้งานพื้นฐานให้เรียกใช้ได้ทันที แทนการเรียกใช้จากเมนู และยังมีคำสั่งย่อยๆ ประเภทเดียวกัน รวมไว้ในปุ่มเดียวกัน ทำให้ง่ายในการจดจำ

4 ปุ่มรวมคำสั่ง

5 การแปลงหลาย ๆ ไฟล์ให้เป็น PDF ไฟล์เดียว
ช่วยให้สามารถแปลงไฟล์หลายๆ ไฟล์ หรือแม้แต่หลายประเภท รวมกันเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียวได้ เช่น รวมไฟล์ MS Word ,MS Excel ,ไฟล์รูปภาพประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยคลิกที่ปุ่ม Create PDF แล้วเลือกคำสั่ง ย่อยคือ From Multiple Files ขณะเลือกไฟล์สามารถจัดลำดับของไฟล์ ตามความต้องการ หรืออาจจัดลำดับของหน้าเอกสารใหม่หลังจาก แปลงเป็นไฟล์ PDF แล้วได้ โดยใช้คุณสมบัติ Drag and Drop คลิก ลากหน้าเอกสารไปวางในลำดับที่ต้องการแทนได้

6

7 การแปลงไฟล์กลับมาเป็นเอกสาร MS Word
การรีวิวเอกสาร เมื่อต้องมีการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานหลายคน อาจต้องการความคิดเห็นจากคนหลายๆ คน ก็เพียงแต่แปลงไฟล์ไปเป็น PDF แล้วส่งให้เพื่อนร่วมงานทางอีเมล์ เพื่อนร่วมงานของคุณก็สามารถใส่คำแนะนำ (comment) ส่งกลับให้คุณได้ รวมถึงบันทึกชื่อของผู้แนะนำ ลงวันที่และวันเวลาที่ใส่คำแนะนำ สืบค้นย้อนหลังได้ การแปลงไฟล์กลับมาเป็นเอกสาร MS Word ในเวอร์ชั่นก่อนๆ เมื่อคุณได้แปลงไฟล์เอกสาร MS Word ไปเป็น PDF แล้ว การแปลงกลับมาเป็นไฟล์ Word ก็เป็นไปไม่ได้ แต่เวอร์ชั่นนี้ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง Acrobat และ MS Word ทำให้คุณสามารถแปลงไฟล์ PDF กลับมาเป็นเอกสาร MS Word ได้เช่นเดิม นับเป็นการสร้างความสะดวกให้การใช้งานได้มากทีเดียว

8 ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนได้ตาม
การรักษาความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนได้ตาม ความต้องการ และผู้ใช้เหล่านั้นก็จะมีรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งาน เอกสารอิเล็คทรอนิก มีการรักษาความปลอดภัยโดยการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดกับเอกสารนั้นๆ ถือว่ามีความสำคัญมาก

9 ประเภทของ Software FreeWare

10 สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก

11 เหตุผลที่สนใจ Adobe Acrobat
เหตุผลที่ชอบเพราะเมื่อมีโปรแกรมนี้ก็จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ใน Internet ได้เพราะบางเอกสารจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อมีโปรแกรม Adobe Acrobat เท่านั้น เช่น ในมศว ก็มีการใช้โปรแกรมนี้อยู่ด้วย

12 นางสาวฐิรชา โสภกุล รหัส กลุ่มผู้เรียน SC1G Thanks you


ดาวน์โหลด ppt ซอฟแวร์ที่สนใจ Adobe Acrobat 6.0 Professional.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google