งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Winrar โปรแกรมย่อไฟล์ หลายครั้งที่เมื่อเราโหลดข้อมูลมาจากเว็บไซต์ ต่างๆ แล้วไฟล์ที่ได้มีนามสกุลเป็น.rar ซึ่งเราต้อง นำไฟล์นั้นมาแตกออกเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลจริงๆที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Winrar โปรแกรมย่อไฟล์ หลายครั้งที่เมื่อเราโหลดข้อมูลมาจากเว็บไซต์ ต่างๆ แล้วไฟล์ที่ได้มีนามสกุลเป็น.rar ซึ่งเราต้อง นำไฟล์นั้นมาแตกออกเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลจริงๆที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Winrar โปรแกรมย่อไฟล์ หลายครั้งที่เมื่อเราโหลดข้อมูลมาจากเว็บไซต์ ต่างๆ แล้วไฟล์ที่ได้มีนามสกุลเป็น.rar ซึ่งเราต้อง นำไฟล์นั้นมาแตกออกเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลจริงๆที่ เราต้องการ การใช้โปรแกรม Winrar จะสะดวกแก่ ทั้งผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล เพราะเป็นการนำไฟล์ ย่อยๆมารวมเป็นไฟล์เดียว แต่ข้อมูลที่ได้ยัง เหมือนเดิม

4 WinRAR เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่เอาไว้ บีบย่อ ไฟล์ (File) เช่นเดียวกับ WinZip แต่ที่พิเศษกว่านั้น คือ มีอัตราการบีบอัดข้อมูลที่สูงกว่า และ WinRAR สามารถที่จะ ทำการบีบข้อมูลนามสกุล.zip,.rar ได้ อีกทั้งยังคลายไฟล์นามสกุล.arj,.cab,. lzh,.ace,. tar,.gz,.uue ได้อีกเช่นกัน โปรแกรมนี้ นิยมในหมู่นักดาวน์โหลด เพราะจะทำให้ ประหยัดเวลา

5 การใช้งานโปรแกรม WinRAR แบบย่อ ๆ เริ่มต้นจาก เรียกโปรแกรม WinRAR ขึ้นมา เลือก ไปที่ Folder ที่เก็บไฟล์.rar หรือไฟล์ที่ต้องการจะบีบ อัดหรือขยาย เช่น ตัวอย่างด้านล่าง เปิดไปที่ D:\Download เป็นต้น

6 ยกตัวอย่างว่า มีไฟล์ที่เป็นนามสกุล.rar คือ Detonator2770-Win9x-me.rar ซึ่งเป็นไฟล์ที่ได้ ดาวน์โหลดมาจาก อินเตอร์เน็ต โดยมีการบีบอัดไว้ ด้วยโปรแกรมนี้ เมื่อต้องการใช้งาน ก็ต้องทำการ ขยายออกมาก่อน วิธีการโดยการเลือกกด ดับเบิลคลิก ไปที่ไฟล์นั้น ซึ่งจะเป็นการแสดง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกบีบ อัดไว้ทั้งหมด ตามตัวอย่างในภาพด้านล่าง

7 หากต้องการขยายไฟล์ในนี้ออกมา ก็กดที่ปุ่ม Extract To ได้เลย

8 หลังจากกดที่ปุ่ม Extract To จะปรากฏเมนูให้เลือก ว่า ต้องการนำเอาไฟล์ข้างใน ไปเก็บไว้ที่ไหน เลือก Folder หรือตำแหน่งที่จะจัดเก็บไฟล์นั้น และกดปุ่ม OK เพื่อเริ่มต้นการแตกหรือขยายไฟล์ออกมา

9 ประเภทของ Software โปรแกรม Winrar เป็นโปรแกรม ประเภท >>>>> ~ Freeware ~ <<<<<

10 ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลด โปรแกรม Winrar http://www.thaicool.com/download/do wnloadread.asp?gid=212 http://www.easyhome.in.th/review/ winrar.htm http://www.kingdomplaza.com/articl e/it/news.php?nid=4 http://www.gler.net/forum/index.php?topic=111.0

11 เหตุผลที่สนใจ โปรแกรม Winrar เพราะเมื่อเราไปดาวน์โหลด ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆนั้น ส่วน ใหญ่ไฟล์ที่ได้จะมาในรูปแบบของ Winrar โปรแกรมนี้จึงมีความ จำเป็นต้องใช้อย่างมากในการ คลายแฟ้มข้อมูลต่างๆ ดังนั้น โปรแกรมนี้นับได้ว่าเป็นโปรแกรม พื้นฐานที่ควรมีอยู่ในเครื่อง

12 จัดทำโดย นางสาว วรางค์คณา หวังวิวัฒน์ เจริญ HM 19 B 08 รหัส 51101010258


ดาวน์โหลด ppt Winrar โปรแกรมย่อไฟล์ หลายครั้งที่เมื่อเราโหลดข้อมูลมาจากเว็บไซต์ ต่างๆ แล้วไฟล์ที่ได้มีนามสกุลเป็น.rar ซึ่งเราต้อง นำไฟล์นั้นมาแตกออกเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลจริงๆที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google