งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลิมชัย ประเทืองรัตน์ อาจารย์ประจำหมวด คอมพิวเตอร์ วุฒิทางการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลิมชัย ประเทืองรัตน์ อาจารย์ประจำหมวด คอมพิวเตอร์ วุฒิทางการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เฉลิมชัย ประเทืองรัตน์ อาจารย์ประจำหมวด คอมพิวเตอร์ วุฒิทางการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3

4 คำอธิบาย รายวิชา เนื้อหาบทเรียน ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

5 คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่อง คอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายและหน้าที่ของ ระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การ ใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ กลับสู่ หน้า หลัก

6 การเรียกใช้ Command Line Windows XP กดที่ Start > Run พิมพ์ CMD กดที่ Start > Program > Command

7

8 คำสั่งพื้นฐาน DIR ใช้สำหรับแสดงรายชื่อไฟล์ต่าง ๆ บนดิส Format ใช้สำหรับลบข้อมูลในดิส ทั้งหมด Date ใช้สำหรับแสดงวันที่ หรือ ใช้กำหนดวันที่ใหม่ Time ใช้สำหรับแสดงเวลา หรือ ใช้กำหนดเวลาใหม่ Cls ใช้ล้างคำสั่งที่อยู่ใน Command Line

9 คำสั่งพื้นฐาน Del ใช้สำหรับลบไฟล์ออกไป Ren ใช้สำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์ Copy ใช้สำหรับคัดลอกข้อมูล Cd ใช้สำหรับเปลี่ยนตำแหน่งไดเรกทอรี Md ใช้สำหรับสร้างไดเรกทอรี

10 คำสั่งพื้นฐาน Attrib ใช้สำหรับกำหนดแอตตริบิวต์ให้กับไฟล์ ซึ่ง ปกติไฟล์ในดอสจะประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ต่าง ๆ R คือ Read S คือ System A คือ Archive H คือ Hidden

11 คำสั่งพื้นฐาน โดยเราสามารถนำคำสั่ง Attrib มาประยุกต์ใช้ กับแฟตไดร์ ที่โดน Virus ทำการซ่อนข้อมูล เพื่อให้ ข้อมูลกลับมาแสดงเหมือน ปกติ และยังสามารถเห็น ถึงข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

12 1. ให้ทำการตรวจสอบ ที่ติดตั้งของ แฟตไดร์ ขั้นตอนการจัดการ กู้ข้อมูล ด้วยคำสั่ง Command Line

13 2. การเรียกใช้ Command Line Windows XP กดที่ Start > Run พิมพ์ CMD กดที่ Start > Program > Command

14 3. ให้ทำการเปลี่ยน ไดร์ ไปยัง ไดร์ ของแฟตไดร์ เช่น แฟตไดร์ของเราอยู่ ไดร์ J ก็ให้พิมพ์ j: แล้วกด Enter

15 4. แล้วทำการพิมพ์คำสั่ง attrib แล้วตามด้วย แอตตริบิวต์ เช่น attrib –a –r –h –s /s /d แล้วกด Enter

16 5. หลังจากที่ทำการ Enter แล้ว จะใช้เวลารอจน กว่าจะขึ้น ดังรูป แล้วเราสามารถเข้าไปยังแฟตไดร์ ก็ จะเจอข้อมูลที่หายไป พร้อม ทั้ง Virus ที่แฝงตัวมา

17 6. ทำการตรวจสอบ ไฟล์ข้อมูลโดยไฟลข้อมูล Type จะต้องเป็น File folder เท่านั้น Virus ที่แฝงมา ข้อมูลของจริง

18 วิธีใช้คำสั่ง Command Line แบบ ประยุกต์ 1. คลิกขวาในพื้นที่ว่างทำการสร้างไฟล์ Text Document

19 วิธีใช้คำสั่ง Command Line แบบ ประยุกต์ 2. ให้ทำการพิมพ์คำสั่ง Attrib –a –r –h –s /s /d เพื่อให้แสดง ไฟล์ ซ่อนทั้งหมด แล้ว ตาม ด้วยคำสั่ง del *.scr ใช้สำหรับสั่งให้ลบ ไฟล์ ชื่ออะไรก็ ได้ แต่นาม สกุลไฟล์เป็น SCR ทั้งหมด.SCR โดยส่วน ใหญ่ คือ Virus

20 วิธีใช้คำสั่ง Command Line แบบ ประยุกต์ 3. ให้ทำการ Save As แล้วเปลี่ยน ช่อง Save as type เป็น All file แล้วตั้งชื่อ ไฟล์ตามต้องการ พร้อมด้วยเติม.bat หลังชื่อไฟล์ ดังรูปประกอบ

21 วิธีใช้คำสั่ง Command Line แบบ ประยุกต์ 4. แล้วนำไฟล์ที่ได้ไปใส่ในแฟต์ไดร์ แล้วทำการ ดับเบิลคลิกไฟล์ เท่านี้ก็เป็น อันเรียบร้อย กู้ไฟล์ พร้อม ลบ Virus เบื้องต้น แล้วยังสามารถแบ่งปันให้คน คนอื่นได้

22 จบหน่วยการเรียน เรื่อง การใช้คำสั่ง Command Line ผลิตสื่อโดย อาจารย์ เฉลิมชัย ประเทืองรัตน์ อาจารย์ ประจำหมวด คอมพิวเตอร์ กลับสู่ หน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt เฉลิมชัย ประเทืองรัตน์ อาจารย์ประจำหมวด คอมพิวเตอร์ วุฒิทางการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google