งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และสร้างเว็บไซต์ประเภทCMS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และสร้างเว็บไซต์ประเภทCMS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และสร้างเว็บไซต์ประเภทCMS
การออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ประเภทCMS ครูกุลนารี แย้มสุข

2 ความหมายของ Content Management System (CMS)
ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) คือ ระบบที่พัฒนา คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนา(Development) และบริหาร(Management) เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลเว็บไซต์

3 Joomla คืออะไร? Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และความยุ่งยากในการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ ก็สามารถจัดทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้

4 Joomla นั้นถูกออกแบบเวอร์ชั่น มาอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ
Joomla 1.0.xxx เป็นเวอร์ชั่นที่ถูกพัฒนาต่อมาจาก Mambo 4.5.x โดยแยกตัวออกมาทำเป็นเวอร์ชั่นของ Joomla โดยรูปแบบการใช้งาน ยังคล้ายคลึงกับ Mambo 4.5.x อยู่ Joomla 1.5.xxx เป็นเวอร์ชั่นที่ถูกพัฒนาแตกต่าง ออกไปจาก Joomla เวอร์ชั่น 1.0.xxx อย่างสิ้งเชิงทั้งเมนูการใช้งานรวมถึงขั้นตอนการติดตั้ง และโครงสร้างการทำงาน จากการทดสอบ ในการโหลดหน้าเว็บไซต์ Joomla 1.5.xxx สามารถทำงานได้เร็วกว่า Joomla 1.0.xxx

5 Content Management System: CMS คืออะไร?
โดยที่ระบบนี้ นั้นนความหมาย จะรวมไปถึงการจัดการข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ ไฟล์งานต่างๆ ด้วย แล้วแต่ผู้ใช้งานจะเลือกหรือกำหนดความต้องการของตัวเอง

6 ความต้องการของระบบในการติดตั้ง
Joomla ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL การที่จะใช้งานได้นั้นจำเป็นต้องมี web server (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต) ซึ่งต้องรองรับการทำงานของ PHP และ MySQL web server ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ joomla ก็คือ web server ที่ติดตั้งด้วยระบบปฏิบัติการ Unix หรือ Linux นอกจากจะถูกกว่า web server ที่ติดตั้งด้วยระบบปฏิบัติการ windows server เพราะไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ ปัญหาการใช้งานเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ยังมีน้อยกว่า windows server

7 /downlonds SSHSecureShellClient rar

8 SSHSecureShellClient
การติดตั้งโปรแกรม SSHSecureShellClient

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 เข้าเว็บไซต์ /s554101

23

24 การติดตั้งขั้นตอนที่ 2

25 การติดตั้งขั้นตอนที่ 3

26 การติดตั้งขั้นตอนที่ 4

27 การติดตั้งขั้นตอนที่ 5

28 การติดตั้งขั้นตอนที่ 6

29 การติดตั้งขั้นตอนที่ 7

30 การติดตั้งขั้นตอนที่ 8
Rename เติมเลข 9 ต่อท้าย

31

32

33

34

35

36

37 ในโปรแกรม SSH templates

38

39

40 cache components language logs modules plugins tmp

41 images banners stories

42 administrator

43 การล็อกอินทางด้านหน้า = Frontend Login

44 หน้าหลังร้าน = Back end = CPanel Joomla

45 ส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าแผงควบคุมหลัก
1 แถบเมนูหลัก 2 แถบเฮดเดอร์ 3 แผงไอคอนทางลัด (Quick Icon panel) 4 โมดูลผู้ดูแลเว็บไซต์ (Aministrator Modules)

46 หน้าต่างกำหนดค่าคุณสมบัติ

47

48

49 โครงสร้างการจัดเก็บเนื้อหาของ joomla

50 ลบเนื้อหาบางส่วนในชุดตัวอย่างของ Joomla
ลบ Article (บทความ) ในส่วนของ Article Manager ลบ Article Trash (ถังรีไซเคิลบทความ) ลบ Category บทความ หรือประเภทของบทความนั่นเอง ลบ Section บทความ หรือหมวดหมู่ของบทความนั่นเอง ลบรายการเมนู ใน Mainmenu เหลือไว้เฉพาะ เมนู Home ลบรายการเมนู ใน Topmenu ให้หมด ลบรายการเมนู ใน Resources menu เหลือไว้เฉพาะ เมนู Administrator ลบรายการเมนู ใน Example pages menu ให้หมด ลบรายการเมนู ใน Keyconcepts menu ให้หมด

51 ลบเนื้อหาบางส่วนในชุดตัวอย่างของ Joomla
ลบ เมนู Example pages ในการจัดการเมนู ลบ เมนู ใน Keyconcepts ในการจัดการเมนู ปิดการใช้งานโมดูล Latest News, Popular, Advertisement, Banners

52 ลบบทความ ในส่วนของ Article Manager

53 เลือก all เพื่อแสดง Article ทั้งหมด จะพบ Article ทั้งหมด 43 หัวข้อ

54 คลิกเลือกบทความทั้งหมด

55 ลบ (Article Trash) ถังรีไซเคิลบทความ
1 3 2

56 4

57 ลบ Category บทความ หรือประเภทของบทความนั่นเอง

58 ลบ Section บทความ หรือหมวดหมู่ของบทความนั่นเอง

59 ลบรายการMenus ใน Mainmenu เหลือไว้เฉพาะ เมนู Home

60

61 ลบรายการเมนู ใน Topmenu ให้หมด

62 ลบรายการเมนู ใน Resources menu เหลือไว้เฉพาะ เมนู Administrator

63 ลบรายการเมนู ใน Resources menu เหลือไว้เฉพาะ เมนู Administrator

64 ลบรายการเมนู ใน Example pages ให้หมด

65 ลบรายการเมนู ใน Keyconcepts menu ให้หมด

66 เมนูการจัดการเมนู ลบ เมนู Example pages

67

68 ลบเมนู Keyconcepts ในการจัดการเมนู

69

70 ปิดการใช้งานโมดูล Banners, Advertisement,
Latest News, Popular

71 ปิดการใช้งานโมดูล Banners, Advertisement,
Latest News, Popular

72 ปิดการใช้งานโมดูล Banners, Advertisement,
Latest News, Popular คลิกเครื่องหมาย / ให้เป็น x


ดาวน์โหลด ppt และสร้างเว็บไซต์ประเภทCMS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google