งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้โปรแกรม Rmc 2005

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้โปรแกรม Rmc 2005"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้โปรแกรม Rmc 2005

2 โปรแกรมบริหารระบบงานบำรุงรักษา
ในโรงพยาบาล ‘ RMC2005 ’

3 กด เมนู 1 เพื่อค้นหาแจ้งซ่อม

4 ลายละเอียดที่ต้องการซ่อม
ค้นหาครุภัณฑ์ ใส่รหัสของหน่วย 4 หลัก กรอกลายละเอียด 1.อาการและสาเหตุ 2.ผู้แจ้งซ่อมและเบอร์โทร 3.หน่วยงาน

5 สามารถค้นหาเลขครุภัณฑ์หรือหน่วยงานก็ได้ เช่น 0108
การใช้คำสั่งค้นหา สามารถค้นหาเลขครุภัณฑ์หรือหน่วยงานก็ได้ เช่น 0108

6 กดเลือกครุภัณฑ์ที่ต้องการส่งซ่อม
เมื่อใส่รหัสหน่วยงาน จะปรากฏลายละเอียดของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในระเบียน เช่นของหน่วยงาน ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา – งานพัสดุ มี 261 รายการ กดเลือกครุภัณฑ์ที่ต้องการส่งซ่อม

7 รายการที่เลือกจะปรากฏ

8 แสดงเลขที่ของ JOB ให้จำเลขนี้ไว้ เพื่อตามงานที่แจ้งซ่อมไป
แสดงลายละเอียดของการแจ้งซ่อม กรอกรหัสอนุมัติ สี่หลักของหน่วยงาน

9 แสดงการกรอก JOB ที่สมบูรณ์
1 2 3 4

10 กด เมนู 2 เพื่อค้นหา Job

11 แสดงสถานะระเบียน ของ JOB

12 แสดงรายงานการใช้อะไหล่
ช่างที่ดำเนินการ แสดงรายงานการใช้อะไหล่

13 งานแล้วเสร็จ/รอรับคืน
กด เมนู 3 งานแล้วเสร็จ/รอรับคืน

14 จะแสดงสถานะงานในระเบียนที่ช่างดำเนินงานแล้วแต่หน่วยงานยังไม่รับคืน

15

16 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง_1
กด เมนู 4 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง_1

17

18

19

20

21

22 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง_2
กด เมนู 5 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง_2

23

24

25 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง_3
กด เมนู 6 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง_3

26

27


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้โปรแกรม Rmc 2005

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google