งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รพ. ดอนเจดีย์ ใช้คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทุกเครื่องสามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้ เจ้าหน้าที่ทุกคนมี username เป็นของ ตัวเอง.. ทีม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รพ. ดอนเจดีย์ ใช้คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทุกเครื่องสามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้ เจ้าหน้าที่ทุกคนมี username เป็นของ ตัวเอง.. ทีม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รพ. ดอนเจดีย์ ใช้คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทุกเครื่องสามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้ เจ้าหน้าที่ทุกคนมี username เป็นของ ตัวเอง.. ทีม IT จึงได้พัฒนาระบบ IT management ขึ้นมาเพื่อ “ ใช้ IT ที่มีอยู่... อย่างคุ้มค่า ” เราพยายามลดเอกสารเพื่อไม่ให้เป็นภาระเมื่อใช้ IT เรา พยายามพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับหน่วยงานโดยไม่เพิ่มภาระให้กับบุคลากร................ วันนี้เราได้พัฒนาระบบต่างๆ ขึ้นมามากมาย เช่น โปรแกรม Patient EMR@JD2, โปรแกรมบริหารความเสี่ยง, โปรแกรมเวชระเบียน, ระบบห้องประชุม, ระบบการ ลา, ระบบแจ้งซ่อม, ทะเบียนสุขศึกษา เป็นต้น ความเป็นมา

3

4 ใส่ Username และ Password

5 ดูประวัติการมารักษาในแต่ละ Visit ดูรายการนัดตรวจและ Lab ที่นัดตรวจ รายการยา รายการ Lab

6 ดูแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ดูประวัติการแพ้ยา

7 ใส่ Username และ Password

8 รายงานอุบัติการณ์ผ่านระบบ

9 สามารถดูรายงานอุบัติการณ์ผ่านระบบแยกรายประเภทและสามารถเข้าดูรายละเอียดอุบัติการณ์ได้ตามสิทธิ์

10 ดูรายงานอุบัติอย่างละเอียด

11 สามารถคลิ๊กดูแต่ละเรื่องในแต่ละประเภทได้

12

13 ใส่ Username และ Password

14 ระบบค้นหาเวชระเบียน ใส่ HN ที่ต้องการค้นหา รายการ Admit เปิด chart เวชระเบียน

15 แฟ้มเวชระเบียนทั้งฉบับ สามารถเลื่อนดูเอกสาร แต่ละใบได้

16 ระบบส่ง Chart ผู้ป่วยใน รายชื่อผู้ป่วยที่ discharge ช่วยลดภาระงานในการทำทะเบียนส่ง Chart ผู้ป่วยใน

17 ตรวจสอบได้ว่า Chart ไปอยู่ที่ไหน ระบบตรวจสอบ Chart

18 รายงานการส่ง Chart สามารถตรวจสอบ ทำสถิติได้ว่า Chart ไปอยู่จุดไหน ระยะเวลาเท่าไร

19 ทะเบียนขอประวัติ สามารถดูสถานะการสำเนาประวัติและหลักฐานการขอประวัติได้

20


ดาวน์โหลด ppt รพ. ดอนเจดีย์ ใช้คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทุกเครื่องสามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้ เจ้าหน้าที่ทุกคนมี username เป็นของ ตัวเอง.. ทีม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google