งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิธุรการ 1. เลือกหน่วยงานของพนักงานที่จะทำ คด.17 2. เลือกชื่อธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิธุรการ 1. เลือกหน่วยงานของพนักงานที่จะทำ คด.17 2. เลือกชื่อธุรการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิธุรการ 1. เลือกหน่วยงานของพนักงานที่จะทำ คด.17 2. เลือกชื่อธุรการ

2 การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิธุรการ 3. ไปที่เมนู

3 การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิธุรการ 4. ระบุการฝากการบังคับบัญชา

4 การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิธุรการ 5. เลือกรายชื่อผู้ขอทำคำสั่ง

5 การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิธุรการ 6. กดปุ่ม ตกลงเลือก ผู้ขอทำคำสั่ง

6 การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิธุรการ 7. ระบุหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน สามารถระบุหน่วยงานต่างกันได้

7 การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิธุรการ 8. ระบุ สถานที่ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ( ถ้าไม่รู้วันกลับให้ระบุ 31/12/9999) และเลือกผู้อนุมัติ 1 2 5 4 3

8 การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิธุรการ 9. กดปุ่ม บันทึกคำสั่งเดินทาง คด.17

9 การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 1. ไปที่เมนู

10 การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 2. ระบุการฝากการบังคับบัญชา

11 การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 3. ระบุหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน

12 การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 3. ระบุ สถานที่ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ( ถ้าไม่รู้วันกลับให้ระบุ 31/12/9999) และเลือกผู้อนุมัติ 1 2 34 5

13 การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 4. กดปุ่ม บันทึกคำสั่งเดินทาง คด.17


ดาวน์โหลด ppt การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดย ฝากการบังคับบัญชา ( คด.17) เข้าด้วยสิทธิธุรการ 1. เลือกหน่วยงานของพนักงานที่จะทำ คด.17 2. เลือกชื่อธุรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google