งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา รอบด้านในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา รอบด้านในโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา รอบด้านในโรงเรียน
ให้คำปรึกษา สนับสนุน...ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา รอบด้านในโรงเรียน นายอำนวย อินทโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมถ์ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมถ์

2 โครงสร้าง เพศศึกษา ระดับชั้น ม.1-6 ปรับปรุงหลักสูตร 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา คำอธิบายรายวิชา แผนจัดการเรียนรู้ กิจกรรม ภาระชิ้นงาน เป็นต้น

3 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
เฝ้าระวัง...ให้ความรู้ ภายใน โฮมรูม สั้น-ยาว ชุมนุมคุณธรรมในวันอังคาร ภายนอก เยี่ยม ติดตาม ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง

4 ป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน เฝ้าระวัง... ให้ความรู้ข่าวสาร
หัวหน้าระดับชั้น ป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน เฝ้าระวัง... ให้ความรู้ข่าวสาร เข้าแถวเคารพธงชาติ จัดกิจกรรมวันสำคัญ ครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ ร่วมศึกษา ผู้แนะแนวทาง

5 เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
เฝ้าระวัง ติดตาม ให้ความรู้ รายงานผลการตรวจสุขภาพ ทุกๆปี เพศศึกษา ยาเสพย์ติด

6 สวัสดี... มีชัย..ทุกคน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา รอบด้านในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google