งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพการเงิน
โครงการ“การลดระยะเวลาการจ่ายเบิกเงินค่าล่วงเวลาให้กับบุคลากร”

2

3

4

5

6

7

8 งานสารบรรณ คณบดี งานคลังและพัสดุ ต้นสังกัดของ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เครือข่าย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพการเงิน โครงการ : การลดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้กับบุคลากร งานสารบรรณ ต้นสังกัดของ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน บันทึกขออนุมัติ ในหลัการ/ คณบดี ใบสำคัญจ่าย พร้อมเช็ค งานคลังและพัสดุ บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน/ ใบเซ็นชื่อทำงานล่วงเวลา/ หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน/ ใบเซ็นชื่อทำงานล่วงเวลา/ หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน บันทึกขออนุมัติ ในหลัการ/ คณบดี คณบดี ใบขอ อนุมัติ จ่าย ใบขอ อนุมัติ จ่าย ผอ.ฝ่ายบริหาร ใบสำคัญจ่าย พร้อมเช็ค รองคณบดีฝ่ายบริหาร

9

10 งานสารบรรณ คณบดี งานคลังและพัสดุ ต้นสังกัดของ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เครือข่าย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพการเงิน โครงการ : การลดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้กับบุคลากร งานสารบรรณ บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน/ ใบเซ็นชื่อทำงานล่วงเวลา/ หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน บันทึกขออนุมัติ ในหลัการ/ คณบดี คณบดี งานคลังและพัสดุ ใบขอ อนุมัติ จ่าย ต้นสังกัดของ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใบสำคัญจ่าย พร้อมเช็ค ใบสำคัญจ่าย พร้อมเช็ค รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผอ.ฝ่ายบริหาร

11 กราบขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google