งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• สมัครงาน ผ่านเครือข่าย internet • แจ้งผล ผ่านเครือข่าย internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• สมัครงาน ผ่านเครือข่าย internet • แจ้งผล ผ่านเครือข่าย internet."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • สมัครงาน ผ่านเครือข่าย internet • แจ้งผล ผ่านเครือข่าย internet

3 • สะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง • เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบ ความถูกต้อง • ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ • มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีความปลอดภัย • การสมัครงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

4

5 1. ผู้สมัครงาน 2. เจ้าหน้าที่กองการ เจ้าหน้าที่ กลุ่ม ผู้ใช้งาน ระบบที่ ใช้งาน http://personweb.kku.ac.th

6 ผู้สมัครงาน ผู้สมัครงาน / บุคคลทั่วไป กองการ เจ้าหน้าที่ 2. ติดตามประกาศ บันทึกการสมัคร ตรวจสอบสถานะ PERSONWEB.KKU.AC.TH ใบสมัคร เจ้าหน้า ที่ 3. ส่งหลักฐาน ผ่าน 3 ช่องทาง ประกาศ รายชื่อ 1. เปิด ตำแหน่งงาน 4. ตรวจสอบ / ปรับสถานะ คณะ / หน่วยงาน • แต่งตั้ง คณะกรรมการ • จัดสอบ 5. รายงาน ผล ประกาศ รายชื่อสัมภาษณ์ ประกาศ ผลการตัดเลือก บุคคล ทั่วไป

7

8

9

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt • สมัครงาน ผ่านเครือข่าย internet • แจ้งผล ผ่านเครือข่าย internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google