งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102
หน่วยการเรียนที่ 7 แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์(2) เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่ จัดการเรียนรู้ โดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายองค์ประกอบ ของแผนที่ได้

3 องค์ประกอบของแผนที่ - ขอบระวางแผนที่ - ชื่อแผนที่ - พิกัดภูมิศาสตร์
3 สาระการเรียนรู้ องค์ประกอบของแผนที่ - ขอบระวางแผนที่ - ชื่อแผนที่ - พิกัดภูมิศาสตร์

4 สิ่งที่ปรากฏบนแผนที่เพื่อ
4 องค์ประกอบของแผนที่ สิ่งที่ปรากฏบนแผนที่เพื่อ ให้ผู้ใช้แผนที่ได้รับรู้รายละเอียดอย่างพอเพียงเพื่อการอ่านแผนที่

5 องค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ 1.ขอบระวางแผนที่ (border)
5 องค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ 1.ขอบระวางแผนที่ (border) (ความกว้าง ความยาวของแผนที่) ขอบระวาง

6 3. พิกัดแผนที่ (coordinate) (เป็นตัวกำหนดตำแหน่งต่างๆ
6 2.ชื่อแผนที่(map name) (เป็นส่วนที่จะบอกว่าแผนที่นั้น เป็นแผนที่ชนิดใด) 3. พิกัดแผนที่ (coordinate) (เป็นตัวกำหนดตำแหน่งต่างๆ บนแผนที่)

7 พิกัดแผนที่ พิกัดกริด (grid coordinate) พิกัดทางภูมิศาสตร์
7 พิกัดแผนที่ พิกัดกริด (grid coordinate) พิกัดทางภูมิศาสตร์ (geographic coordinate)

8 4.ทิศทาง (direction) - การสังเกตุจากธรรมชาติ - การใช้เข็มทิศ N N W E W
8 4.ทิศทาง (direction) N N W E W E S S - การสังเกตุจากธรรมชาติ - การใช้เข็มทิศ

9 9 5. สัญลักษณ์ (legend) เครื่องหมายของสิ่งต่างๆบนพื้นโลกที่แสดงลงบนแผนที่ (สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) +

10 6. สีที่ใช้ในแผนที่ (color) เป็น
10 6. สีที่ใช้ในแผนที่ (color) เป็น สีมาตรฐานมี 6 สี 1.สีดำ ใช้แทน 2. สีแดง ใช้แทน

11 สีน้ำเงิน ใช้แทน.................. สีน้ำตาล ใช้แทน..................
11 สีน้ำเงิน ใช้แทน สีน้ำตาล ใช้แทน สีเขียว ใช้แทน สีเหลือง ใช้แทน

12 เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่ แนวทางการปฏิบัติ
12 ใบงาน เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่ แนวทางการปฏิบัติ ให้นักเรียนดูแผนที่ใน สไลด์ ต่อไปแล้วปฏิบัติดังนี้

13 1.บอกคำตอบของหมายเลขใน แผนที่แสดงองค์ประกอบของ แผนที่ตามลำดับ
13 1.บอกคำตอบของหมายเลขใน แผนที่แสดงองค์ประกอบของ แผนที่ตามลำดับ 2.อธิบายความหมายของคำตอบ ตามหมายเลข

14 14 +

15 15

16 เรื่อง ความสูงและทรวดทรง ทางภูมิศาสตร์
16 พบกันใหม่ เรื่อง ความสูงและทรวดทรง ทางภูมิศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google