งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้ใช้ (กรอกรหัสประจำตัวครู) : Ex.10237

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้ใช้ (กรอกรหัสประจำตัวครู) : Ex.10237"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้ใช้ (กรอกรหัสประจำตัวครู) : Ex.10237
วิธี Login เข้าใช้งานระบบ E-office ชื่อผู้ใช้ (กรอกรหัสประจำตัวครู) : Ex.10237 รหัสผ่าน :รหัสเดียวกับ Password เข้าระบบ SWIS

2 จดหมายเข้าจะอยู่ใน Tab จัดการเอกสาร >>หนังสือเข้า >> หนังสือเข้าของฉัน
จะพบรายการหนังสือเข้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รายการหนังสือเข้า จะแสดงสถานะตามการดำเนินงาน ดังนี้ วงกลมสีแดง ยังไม่ได้เปิด วงกลมสีเหลือง ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น วงกลมสีเขียว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

3 รายละเอียดของจดหมายแต่ละฉบับ
- อ่านรายละเอียดของจดหมายได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย - บันทึกการมอบหมายงาน/ผลการปฏิบัติงาน มี 4 สถานะให้เลือกตามการดำเนินการ - เกษียนหนังสือ >> ส่งระดับฝ่าย [ส่งถึงหัวหน้าฝ่าย และผู้ช่วย] >> ส่งระดับหน่วยงาน [ส่งถึง หัวหน้างาน] >> ส่งระดับบุคคล >> - รายงานผลการปฏิบัติงาน >> อยู่ระหว่างการดำเนินการ >> เสร็จสิ้นและดำเนินการเรียบร้อย >> เสร็จสิ้นแต่ไม่ดำเนินการ - ติดตามการปฏิบัติงาน - แจ้งเพื่อทราบ

4 ศึกษาวิธีการใช้งานแต่ละเมนูเพิ่มเติมได้ที่
Tab จัดการเอกสาร >>กฎ/ระเบียบ/คู่มือ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้ใช้ (กรอกรหัสประจำตัวครู) : Ex.10237

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google