งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ห้องเรียนและเครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน อาจารย์ไพรศิลป์ ปินทะนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ห้องเรียนและเครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน อาจารย์ไพรศิลป์ ปินทะนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ห้องเรียนและเครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน อาจารย์ไพรศิลป์ ปินทะนา
รายงาน เรื่อง ห้องเรียนและเครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน เสนอ อาจารย์ไพรศิลป์ ปินทะนา จัดทำโดย 1.นางสาวเจนจิรา รากะรินทร์ กป.52.ค5.1 2.นางสาวนริศรา ภานุมาศ์เจริญคุณ กป.52.ค5.1 3.นางสาวสุชาดา สุดใจ กป.52.ค5.1 4.นายประทีป เสาร์ภิละ กษ.52.ค5.1

2 ห้องเรียนและเครื่องใช้ต่าง ๆ
ในห้องเรียน

3 ขนาดเนื้อที่ห้องเรียน ขนาดเนื้อที่ห้องเรียนมี 3 ขนาด
1.ขนาดเล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร 2.ขนาดกลาง กว้าง 7 เมตร ยาว 9 เมตร 3.ขนาดใหญ่ กว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร

4 ขนาดโต๊ะเรียน และม้านั่ง
โต๊ะเรียนกว้าง 60 ซม. ยาว 40 ซม. สูง 75 ซม. และม้านั่งกว้าง 40 ซม. ยาว 45 ซม. สูง 85 ซม.ที่นั่งสูงจากพื้น 45 ซม.

5 การจัดโต๊ะเรียนมี 4 แบบ
1.การจัดโต๊ะเรียนสำหรับฟังการบรรยายหรือทำงานตามลำพัง

6 2.การจัดโต๊ะเรียนสำหรับการอภิปรายหมู่

7 3.การจัดโต๊ะเรียนสำหรับการทำงานกลุ่ม

8 4.การจัดโต๊ะเรียนสำหรับการสาธิตหรือ
แสดงบทบาทสมมุติ

9 สีภายในห้องเรียน สีภายในห้องเรียนควรเป็นสีโทนอ่อน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย

10 กระดานดำ นักจิตวิทยาและจักษุแพทย์มีความเห็นว่า ควรใช้กระดานสีเขียวเข้มแทนสีดำ และใช้ชอล์คสีเหลือง จะทำให้มีความรู้สึกนุ่มนวลสบายตา กระดานควรจะต้องอยู่ในระดับสายตาในขณะนั่ง

11 แสงสว่างภายในห้องเรียน
ควรมีแสงสว่างพอเหมาะ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้ชัดเจน เพื่อเป็นการถนอมสายตา ควรใช้ไฟฟ้าช่วย ถ้ามีแสงสว่างน้อยเกินไป

12 การถ่ายเทอากาศในห้องเรียน
ควรมีประตูและหน้าต่างเพียงพอหรืออาจติดตั้งพัดลม เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศ ได้ดีมากยิ่งขึ้น

13 โต๊ะครู มีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร

14 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ห้องเรียนและเครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน อาจารย์ไพรศิลป์ ปินทะนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google