งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Library Function.  x เป็นตัวเลขที่กำหนดตำแหน่งของ คอลัมน์บนหน้าจอ มีค่าตั้งแต่ 1 – 80  y เป็นตัวเลขที่กำหนดตำแหน่งของ แถวบนหน้าจอ มีค่าตั้งแต่ 1 – 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Library Function.  x เป็นตัวเลขที่กำหนดตำแหน่งของ คอลัมน์บนหน้าจอ มีค่าตั้งแต่ 1 – 80  y เป็นตัวเลขที่กำหนดตำแหน่งของ แถวบนหน้าจอ มีค่าตั้งแต่ 1 – 25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Library Function

2  x เป็นตัวเลขที่กำหนดตำแหน่งของ คอลัมน์บนหน้าจอ มีค่าตั้งแต่ 1 – 80  y เป็นตัวเลขที่กำหนดตำแหน่งของ แถวบนหน้าจอ มีค่าตั้งแต่ 1 – 25 EX gotoxy(36,12); printf(“COMPUTER”);

3 เป็นฟังก์ชั่นในการกำหนดรูปแบบต่างๆ ของ การแสดงผลทางจอภาพ เช่น การกำหนดสีของตัวอักษร โดยใช้ร่วมกับ ฟังก์ชั่น textcolor() โดยใช้กับ conio.h

4  fgcolor เป็นค่าคงที่โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือ ค่าที่เป็นจำนวนเต็มที่ใช้สำหรับกำหนดสีของ ตัวอักษร มี 16 สี ตัวอย่าง textcolor(YELLOW); textcolor(14);

5 ค่าคงที่ (Constant) ค่า (Value) สี BLACK0 ดำ BLUE1 น้ำเงิน GREEN2 เขียว CYAN3 คราม RED4 แดง MAGENTA5 ม่วง BROWN6 น้ำตาล LIGHTGRAY7 เทาอ่อน DARKGRAY8 เทาเข้ม LIGHTBLUE9 น้ำเงินอ่อน

6 ค่าคงที่ (Constant) ค่า (Value) สี LIGHTGREEN10 เขียวอ่อน LIGHTCYAN11 ครามอ่อน LIGHTRED12 แดงอ่อน LIGHTMAGENT A 13 ม่วงอ่อน YELLOW14 เหลือง WHITE15 ขาว BLINK128 กระพริบ ** ในกรณีที่ต้องการให้ตัวอักษรกระพริบ ทำ โดยนำค่าคงที่ BLINK หรือ ค่า 128 มารวมกับ fgcolor โดยใช้เครื่องหมาย + เช่น textcolor(YELLOW+BLINK); หรือ textcolor(14+128);

7  bgcolor เป็นค่าคงที่โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือ ค่าที่เป็นจำนวนเต็มที่ใช้ตามตารางสีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 7 ตัวอย่าง textbackground(BLUE); ** ถ้ากำหนดสีเป็นสีเดียวกับตัวอักษร จะทำให้มองไม่เห็นข้อความบนจอภาพ


ดาวน์โหลด ppt Library Function.  x เป็นตัวเลขที่กำหนดตำแหน่งของ คอลัมน์บนหน้าจอ มีค่าตั้งแต่ 1 – 80  y เป็นตัวเลขที่กำหนดตำแหน่งของ แถวบนหน้าจอ มีค่าตั้งแต่ 1 – 25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google