...... "> ...... ">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดสีของตัวอักษร การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดสีของตัวอักษร การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดสีของตัวอักษร การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน
การกำหนดสีฉากหลังและ สีตัวอักษรด้วยภาษา HTML การกำหนดสีของพื้นฉากหลัง  การกำหนดสีของตัวอักษร การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน

2 การกำหนดสีของพื้นฉากหลัง
เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสีของ Background จอภาพให้มีสีต่าง ๆ ตามต้องการโดยการกำหนด เลขฐาน16 รูปแบบคำสั่ง <BODY  BGCOLOR= "#เลขฐาน16 จำนวน 6 ตัว">......</BODY> 

3 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML> <HEAD> <TITLE>การกำหนดสีของพื้นฉากหลัง</TITLE> </HEAD> <BODY  BGCOLOR="#0000FF"  TEXT="#FFFFFF"> กำหนดBACKGROUNDเป็นสีน้ำเงิน </BODY> </HTML> คลิกดูแสดงผล

4 แสดงผล

5 การกำหนดสีของตัวอักษร
การกำหนดสีของตัวอักษร   เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสีของตัวอักษร     ทั้งหน้าเอกสาร ให้มีสีต่างๆตามต้องการ    โดยการกำหนดเลขฐาน16 รูปแบบคำสั่ง <BODY TEXT=“ #เลขฐาน16 จำนวน 6 ตัว"> <    /BODY    >  

6 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML> <HEAD> <TITLE>การกำหนดสีของตัวอักษร</TITLE> </HEAD> <BODY    TEXT="#ff0000"> กำหนดตัวอักษร เป็นสีแดง</BODY> </HTML> คลิกดูแสดงผล

7 แสดงผล

8 การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน
การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน   เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดสีของตัวอักษร ให้มีสีต่างๆเฉพาะส่วนตามต้องการโดยการ กำหนดเลขฐาน16 รูปแบบคำสั่ง <FONT  COLOR= "#เลขฐาน16 จำนวน 6 ตัว"> <  /FONT  >

9 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML> <HEAD> <TITLE>การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน</TITLE> </HEAD> <BODY  BGCOLOR="#FFFFFF"    TEXT="#000000">ทดสอบ <FONT  COLOR="#FF0000"> กำหนดตัวอักษรเฉพาะส่วน เป็นสีแดง</FONT> โดยคำสั่ง  FONTCOLOR </BODY> </HTML> คลิกดูแสดงผล

10 แสดงผล


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดสีของตัวอักษร การกำหนดสีของตัวอักษรเฉพาะส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google