งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

2 การทดลอง: การละลายของน้ำตาล
การทดลองนี้เด็กๆ จะได้เห็น การละลายของน้ำตาล อย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการย้อมน้ำตาล ด้วยสีผสมอาหาร หลังจากนั้นนำไปวาง บนจานที่มีน้ำ การนำน้ำตาลมา ย้อมสีต่างๆ ทำให้มีโอกาสได้สังเกตการผสมสีด้วย

3 1. เด็กๆ ใส่น้ำตาลก้อนลงในแก้วที่มีน้ำเปล่าอยู่
แล้วสังเกตการละลายของน้ำตาลในน้ำ 2. วางก้อนน้ำตาลบนผ้าหรือกระดาษ แล้ว หยดสีลงไป จากนั้นวางก้อนน้ำตาลไว้ในจานที่ ใส่น้ำ 3. จากนั้นทำการทดลองเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนจาก น้ำตาลก้อนเป็นลูกกวาด แล้วสังเกต ความเปลี่ยนแปลง

4 4. เด็กๆ ใช้แว่นขยายส่องสังเกตดูการละลาย
ของผลึกน้ำตาลก้อน และสีที่ปรากฏ 5. เด็กๆ วาดรูปสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลอง

5 สิ่งที่เด็กได้จากการทดลอง
ในน้ำตาลก้อนมีฟองอากาศ จึงเกิดการละลายได้เร็วกว่าลูกกวาด น้ำตาลเป็นสารละลายเหมือนเกลือ น้ำตาลมีความหนืดทำให้เกิดการแยกสีชัดเจน การผสมสีจากแม่สี ทำให้เกิดสีใหม่ได้ น้ำทำให้วัตถุเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวได้

6 การทดลอง: ความลับของสีดำ
สีดำของเมจิกเกิดจากการผสมของสีหลายสี ในการทดลองนี้เด็กๆ สวมบทบาทเป็นนักสืบที่ค้นหาว่า ปากกาเมจิกสีดำยี่ห้อต่างๆ เกิดจากการผสมของสีใดบ้าง จะพบว่ามีสีชมพู สีฟ้า สีเหลือง และสีเขียวซ่อนอยู่ในสีดำ การทดลองนี้จะใช้วิธีการทางเคมีในการค้นหาสีที่ซ่อนอยู่ เรียกว่า “โครมาโทกราฟี”

7 1. เด็กๆ เตรียมกระดาษกรองคนละ 1 แผ่น
พับเป็นรูปกรวยแบนๆ แล้วตัดตามมุมแหลมของ กรวยเล็กน้อยให้เป็นรูเล็กๆ ตรงกลาง 2. ใช้ปากกาสีเมจิกสีดำวาดลวดลายรอบๆ รู ตรงกลาง 3. ม้วนกระดาษกรองแผ่นที่ 2 เป็นแท่งคล้ายเทียน แล้วสอดเข้าไปในรูตรงกลางของกระดาษกรอง แผ่นที่ 1

8 4. เด็กๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษ
กรอง เมื่อนำแผ่นที่วาดลวดลายวางไว้ด้านบน ส่วนแผ่นที่ม้วนเป็นแท่งจุ่มลงในน้ำ 5. ทิ้งไว้สักครู ให้เด็กๆ สังเกตว่าเกิด การเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น

9 สิ่งที่เด็กได้จากการทดลอง
เด็กรู้จักสังเกต (เกิดสีต่างๆ แยกออกมาจากสีดำ) เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เด็กได้รู้จักการตั้งสมมุติฐาน คาดเดาเหตุการณ์ในลำดับต่อไป เด็กได้พัฒนาการใช้ภาษาจากการใช้คำถามและตอบคำถาม อธิบายถึงสิ่งที่พบเห็นจากการทดลอง เด็กได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งเป็น พัฒนาการทางสังคม


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างกิจกรรมการทดลอง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google