งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เว็บสวยด้วยมือเรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เว็บสวยด้วยมือเรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เว็บสวยด้วยมือเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เว็บสวยด้วยมือเรา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง “ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์” ครูปนัดดา กองมนต์ รายวิชา อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บ 2 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

2 โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

3 โฮมเพจ (Home Page) โฮมเพจ คือ คำที่ใช้เรียก หน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและเรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตยสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงามและน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย

4 เว็บเพจ (Web Page) เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตยสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้

5 เว็บไซต์ (Web Site) เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตยสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้

6 สรุปได้ว่า เว็บไซต์ โฮมเพจ เว็บเพจ

7 ส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่ดี
โครงสร้างของเว็บไซต์ โดยส่วนมากจะมีส่วนหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 ส่วน คือ

8 ส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่ดี
โครงสร้างของเว็บไซต์ โดยส่วนมากจะมีส่วนหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 ส่วน คือ

9 โครงสร้างของเว็บไซต์
Containing block Logo Navigation Content White space Footer


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เว็บสวยด้วยมือเรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google