งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของเสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของเสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มาของเสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine)
ข้อมูลบนเว็บไซต์มีจำนวนมากมายมหาศาลทำให้เข้าถึงได้ยาก ผู้ใช้ต้องการข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและสามารถสืบค้นได้ง่าย พื้นฐานมาจากเทคนิคสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด นั่นคือ ระบบแค็ตตาล็อกและระบบค้นคืนรายการหนังสือ ทำให้เกิดเครื่องมือค้นหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เรียกว่า “Search Engine”

2 เสิร์ชเอ็นจินกับการตลาด (Search Engine Marketing)
ความนิยมในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ้าของเว็บไซต์ต้องการโปรโมตเว็บไซต์ตัวเองเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามา ซื้อสินค้าและบริการของตน จึงจำเป็นต้องหาวิธีค้นคืนผลลัพธ์ที่มีหน้าเว็บ ของตนเองอยู่ในอันดับต้นๆ โดยทั่วไปมี 2 วิธี

3 Search Engine Optimization (SEO)
Pay-per-click Search Engine Optimization (SEO)

4 1.Paid advertisement หรือ pay-per-click
เป็นการจ่ายค่าโฆษณาให้กับเสิร์ซเอ็นจินโดยผ่านการประมูลค่าสืบค้น เว็บไซต์ที่ให้ราคาประมูลสูงสุดก็จะได้ขึ้นอันดับต้นๆ หากผู้ใช้เลือกคลิกเว็บไซต์ใด เจ้าของเว็บไซต์นั้นก็ต้องจ่ายค่าประมูล ดังกล่าวให้กับเสิร์ชเอ็นจิน ทำได้ง่าย สะดวก แต่เสียค่าใช้จ่ายสูง

5 2.Search Engine Optimization (SEO)
เป็นการจัดทำ ปรับปรุง หรือปรับแต่ง หน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ติดอันดับ ต้นๆ ในหน้าผลการค้นหาโดยธรรมชาติไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์สามารถทำให้เว็บไซต์ของตนติดอันดับดีๆได้ โดยต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีการจัดอันดับของเสิร์ชเอ็นจินแต่ละค่าย การจัดอันดับเสิร์ชเอ็นจินโดยทั่วไปจะใช้ข้อมูล 2 ปัจจัย

6 1. One-Page Factor ปัจจัยที่ปรากฏบนหน้าเว็บ เช่น หัวเรื่อง (Title)
ปัจจัยที่ปรากฏบนหน้าเว็บ เช่น หัวเรื่อง (Title) เนื้อหา (Content) ชื่อรูป (Image File Name)

7 2. Off-Page Factor ปัจจัยที่ไม่ได้อยู่บนหน้าเว็บนั้น
แองเคอร์เท็กซ์(Anchor Text) ที่เชื่อมโยงมายังเว็บนั้น ข้อมูลหน้าเว็บที่ถูกจัดอยู่ในสารบัญเว็บ คะแนนที่ได้จากวิธีวิเคราะห์การเชื่อมโยงของหน้าเว็บ (Link Analysis) หลักการก็คือ หน้าเว็บใดถูกเชื่อมโยงมากๆ ก็เสมือนว่าได้รับความนิยมจากผู้อื่นก็จะได้คะแนนมากยิ่งขึ้นอีก


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของเสิร์ชเอ็นจิน (Search Engine)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google