งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Energy flow of organis m. ความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในระบบ นิเวศที่มีการกินต่อกันเป็นทอด ๆ และมักเริ่มต้นด้วย ผู้ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Energy flow of organis m. ความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในระบบ นิเวศที่มีการกินต่อกันเป็นทอด ๆ และมักเริ่มต้นด้วย ผู้ผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Energy flow of organis m

2

3

4 ความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในระบบ นิเวศที่มีการกินต่อกันเป็นทอด ๆ และมักเริ่มต้นด้วย ผู้ผลิต

5

6 เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ในระบบนิเวศที่ประกอบด้วย ห่วงโซ่อาหารมากมาย โดย โซ่อาหารแต่ละห่วงโซ่ที่มี ความสัมพันธ์กัน

7

8 Ecological Pyramid

9 Pyramid of number แสดงให้เห็นจำนวน สิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของ ห่วงโซ่อาหารมีหน่วยเป็น “ จำนวนต่อตาราง เมตร ”

10 ผู้ผลิต ต้นไม้ 200 : ต้น / ตาราง เมตร ผู้บริโภคลำดับที่ 1 ยีราฟ 35 : ตัว / ตารางเมตร ผู้บริโภคลำดับที่ 2 สิงโต 10 : ตัว / ตารางเมตร

11 pyramid of biomass พีระมิดแต่ละขั้นจะบอก ถึงปริมาณหรือมวลชีวภาพของ สิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้น ของ ห่วงโซ่อาหาร มีหน่วยเป็น “ กรัมต่อตารางเมตร ”

12

13 500 : กรัม / ตาราง เมตร 35: กรัม / ตาราง เมตร 10 : กรัม / ตาราง เมตร 2.5 : กรัม / ตาราง เมตร ผู้บริโภคลำดับที่ 3 ผู้บริโภคลำดับที่ 2 ผู้บริโภคลำดับที่ 1 ผู้ผลิต

14 Pyramid of energy แสดงค่าพลังงานใน สิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วยมีหน่วย เป็น “ กิโลแคลอรีต่อ ตารางเมตรต่อปี ”

15 นักเรียน ทราบหรือไม่ว่า พลังงานที่ สิ่งมีชีวิตแต่ละ ลำดับขั้นได้รับ นั้นเท่ากันหรือไม่

16 ไม่เท่ากัน ตามหลักของ Lindman กล่าวไว้ว่า พลังงานที่ได้รับจาก ผู้ผลิตทุก ๆ 100 ส่วน จะมีเพียง 10 เท่านั้น ที่ผู้บริโภคนำไปใช้ใน กระบวนการ ดำรงชีวิต เรียกว่า Low of ten percent

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt Energy flow of organis m. ความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในระบบ นิเวศที่มีการกินต่อกันเป็นทอด ๆ และมักเริ่มต้นด้วย ผู้ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google