งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
นวัตกรรม ด้าน คณิตศาสตร์ วิธีการสอน ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

2 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
โจทย์ปัญหาสัดส่วน คณิตศาสตร์ ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

3 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
โดยใช้ตาราง คณิตศาสตร์ ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

4 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
การทำโจทย์ปัญหาสัดส่วน ได้กำหนดวิธีการทำไว้ชัดเจนคือ ให้เขียนความสัมพันธ์ของสิ่งที่ โจทย์ให้มาในรูปอัตราส่วนที่เท่ากัน แล้วคำนวณหาค่าที่ต้องการ โดยการแก้สมการ เป็นการทำตามขั้นตอน ตามระบบ ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

5 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
การหาคำตอบ 1 คำตอบ จะแสดงวิธีทำ 5 – 6 บรรทัด โจทย์บางข้อถ้าให้หา 5 คำตอบ ก็ต้องแสดงวิธีทำ บรรทัด ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

6 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
โจทย์สัดส่วน เมื่อปริมาณหนึ่งเพิ่มอีกปริมาณหนึ่งก็เพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณหนึ่งลดอีกปริมาณหนึ่งจะลดตาม เป็นสัดส่วนกัน โดยใช้หลักการคูณหรือการหารทุกจำนวนที่เกี่ยวข้องกัน ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

7 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
เพื่อให้การแสดงวิธีทำกระชับ รัดกุม กระผมจึงคิดหาวิธีการใหม่ โดยตั้งชื่อว่า “สัดส่วนใช้ตาราง” ซึ่งทำให้การแสดง วิธีทำเหลือเพียง 4 บรรทัดเท่านั้น จากที่เคยทำ 5 – 30 บรรทัด ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

8 เรียนด้วยตนเองได้สบายมาก
เริ่ม…….เรียนสัดส่วน รูปแบบตาราง Style ครูธีรพันธ์ เรียนด้วยตนเองได้สบายมาก คณิตศาสตร์ ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

9 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
ตัวอย่าง ก ข ค ลงทุนทำการค้าในอัตราส่วน 2 : 3 : ถ้า ข ลงทุน บาท (1) ก ลงทุนกี่บาท (2) ค ลงทุนกี่บาท (3) ทั้งสามคนลงทุนกี่บาท (4) ค ลงทุนมากกว่า ข กี่บาท (5) ค ลงทุนมากกว่า ก กี่บาท ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

10 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
ตัวอย่าง ก ข ค ลงทุนทำการค้าในอัตราส่วน 2 : 3 : 5 ถ้า ข ลงทุน บาท (1) ก ลงทุนกี่บาท (2) ค ลงทุนกี่บาท (3) ทั้งสามคนลงทุนกี่บาท (4) ค ลงทุนมากกว่า ข กี่บาท (5) ค ลงทุนมากกว่า ก กี่บาท ก+ข+ค ค-ข ค-ก 2 3 10 2 3 5 X 50 X 50 X 50 X 50 X 50 X 50 100 250 150 ? ? 500 ? 100 150 ? ? ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

11 วิธีการทำตามปกติ 25 บรรทัด
ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

12 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
วิธีทำ (1) ก ลงทุน 2 บาท ข ลงทุน 3 บาท ก ลงทุน m บาท ข ลงทุน 150 บาท ดังนั้น m 2 _ _ = 3 150 m 3 = 2 x 150 x x 2 _________ 150 m = 3 = 100 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

13 (2) ข ลงทุน 3 บาท ค ลงทุน 5 บาท ข ลงทุน 150 บาท ค ลงทุน m บาท ดังนั้น
_ ___ = 5 m m 3 = 5 x 150 x 150 5 x _________ m = 3 = 250 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

14 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
(3) ถ้า ข ลงทุน บาท ก ลงทุน บาท ค ลงทุน บาท ดังนั้น ทั้งสามคนลงทุน = บาท = บาท ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

15 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
(4) ค ลงทุนมากกว่า ข = บาท = บาท (5) ค ลงทุนมากกว่า ก = บาท = บาท ตอบ ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

16 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
25 บรรทัด จะเหลือ 4 บรรทัด..... ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

17 ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
04/04/60 สวัสดี ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง


ดาวน์โหลด ppt ครูธีรพันธ์ ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.แจ้ห่มวิทยา ลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google