งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมความเข้มข้นของสารละลาย ขั้นที่ 1 เตรียมบิกเกอร์ขนาด 100 cm3 1 ใบ ขั้นที่ 2 ชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตCuSO กรัม 4 ขั้นที่ 3 ใส่คอปเปอร์ซัลเฟต 5 กรัมลงในบิกเกอร์ ขั้นที่ 4 ตวงน้ำ 20 cm3 ใส่ลงในบิกเกอร์ใช้แท่ง แก้วคนให้คอปเปอร์ซัลเฟตละลายจนหมด ขั้นที่ 5 เติมน้ำลงในบิกเกอร์จนมีปริมาตร100 cm3

2 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เมื่อได้คำตอบแล้วคลิกที่รูป 1. สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต ที่เตรียมได้ คอปเปอร์ซัลเฟต ตัวถูกละลาย คือ น้ำ ตัวทำละลาย คือ

3 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความเข้มข้นสารละลาย
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความเข้มข้นสารละลาย นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เมื่อได้คำตอบแล้วคลิกที่รูป 2. สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต ที่เตรียมได้ 100 cm3 มีปริมาตร เท่าใด 3. ในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต 100 cm3 มีคอปเปอร์ซัลเฟต 5 g เรียกว่าอย่างไร % มีความเข้มข้น ร้อยละ หรือ

4 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เมื่อได้คำตอบแล้วคลิกที่รูป 4. ในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต 100 cm มีคอปเปอร์ซัลเฟต 10 g เรียกว่าอย่างไร % มีความเข้มข้น ร้อยละ หรือ 3. ในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต 100 cm3 มีคอปเปอร์ซัลเฟต 20 g เรียกว่าอย่างไร % มีความเข้มข้น ร้อยละ หรือ

5 ความหมายความเข้มข้นของสารละลาย
ความเข้มข้นของสารละลาย หมายถึง การบอกปริมาณตัวถูกละลายในสารละลาย ซึ่งนิยมบอก เป็น 1. ร้อยละโดยมวล / มวล 2. ร้อยละโดยปริมาตร / ปริมาตร 3. ร้อยละโดยมวล / ปริมาตร


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google