งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถาม สารอาหารหมุนเวียนในระบบนิเวศอย่างไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถาม สารอาหารหมุนเวียนในระบบนิเวศอย่างไร?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถาม สารอาหารหมุนเวียนในระบบนิเวศอย่างไร?
ถาม สารอาหารหมุนเวียนในระบบนิเวศอย่างไร? Gajaseni, 2001

2 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดสสาร
1. การขยายทางชีวภาพ (Biological magnification) = การเพิ่มความเข้มข้น ของสสารตามลำดับขั้น ในเชิงอาหารในสาย ของการถ่ายทอด 25 ppm 3 x ppm การขยายทางชีวภาพของสาร DDT ไปตามสายของการถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหาร Gajaseni, 2001

3 2. สสารสามารถถ่ายทอดข้ามมาตราของเวลา
ตัวอย่างการหมุนเวียนของคาร์บอนในวงจรชีวะ - ธรณี - เคมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรณี Gajaseni, 2001

4 3. มนุษย์สามารถทำให้เกิดความไม่สมดุลย์ของวงจรสสารในชีวาลัย
The increase in atmospheric carbon dioxide and average temperature from 1958 to 1991. Gajaseni, 2001

5 Gajaseni, 2001


ดาวน์โหลด ppt ถาม สารอาหารหมุนเวียนในระบบนิเวศอย่างไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google