งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน [ Global Warming ]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน [ Global Warming ]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อน [ Global Warming ]
โดย นางสาว พิมพ์สุภา คงสุจริต คณะ อุตสาหกรรมเกษตร K04

2 ภาวะโลกร้อน คือ อะไร ??? ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิ เฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลก และน้ำในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก สูงขึ้นถึง 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจำลองการ คาดคะเนภูมิอากาศพบว่าในปี พ.ศ – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของ โลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส

3 สาเหตุของภาวะโลกร้อน
1.ไอน้ำ (H2O) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดบนโลก มีอยู่ในอากาศประมาณ 0–4% ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและอุณหภูมิ ในบริเวณเขต ร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรและชายทะเลจะมีไอน้ำอยู่มาก ส่วนในบริเวณเขต หนาวแถบขั้วโลก อุณหภูมิต่ำจะมีไอน้ำในบรรยากาศเพียงเล็กน้อย ไอน้ำ เป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต ไอน้ำเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน้ำในธรรมชาติ น้ำสามารถเปลี่ยนสถานะไปมาทั้ง 3 สถานะ จึงเป็นตัวพาและกระจาย ความร้อนแก่บรรยากาศและพื้นผิวไอน้ำเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ 2 วิธี คือ - จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ - จากการหายใจและคายน้ำของสัตว์และพืชในการทำเกษตรกรรม

4 สาเหตุของภาวะโลกร้อน
2.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ในยุคเริ่มแรก มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศถึง 98% เนื่องจาก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยทำให้โลกอบอุ่นเหมาะสำหรับเป็นถิ่นที่ อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เวลาผ่านไปดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำฝนได้ละลาย คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลงมายังพื้นผิว แพลงตอนบางชนิดและพืชตรึง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ มาสร้างเป็นอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วย แสง ทำให้ภาวะเรือนกระจกลดลง โดยธรรมชาติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดขึ้นจากการหลอมละลายของหินปูน ซึ่งโผล่ขึ้นมาจากปล่องภูเขาไฟ และการ หายใจของสิ่งมีชีวิต ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเผา ไหม้ในรูปแบบต่างๆคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้โดยเร็วที่สุด ดังนั้นเมื่อพื้นที่ป่าลดน้อยลง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงลอยขึ้นไปสะสมอยู่ใน บรรยากาศได้มากยิ่งขึ้น และทำให้พลังงานความร้อนสะสมบนผิวโลกและใน บรรยากาศเพิ่มขึ้นประมาณ 1.56 วัตต์/ตารางเมตร

5 สาเหตุของภาวะโลกร้อน
3.ก๊าซมีเทน (CH4) เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิต แม้ว่ามีก๊าซมีเทนอยู่ใน อากาศเพียง 1.7 ppm แต่มีคุณสมบัติของก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ กล่าวคือ ด้วยปริมาตรที่เท่ากัน ก๊าซมีเทนสามารถ ดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได้ดีกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทนมี ปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำนาข้าว ปศุสัตว์ และการเผาไหม้มวล ชีวภาพ การเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของก๊าซมีเทนส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเรือนกระจกมาก เป็นอันดับสอง รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พลังงานรวมที่เกิดขึ้น โดยเฉลี่ย 0.47 วัตต์/ตารางเมตร

6 วิธีลดภาวะโลกร้อน 1. ปรับ Desktop Wallpaper ของท่าน ให้เป็นดำเข้ม

7 วิธีลดภาวะโลกร้อน 2. พกผ้าเช็ดหน้า แทนที่จะใช้กระดาษทิชชู

8 วิธีลดภาวะโลกร้อน 3. ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

9 วิธีลดภาวะโลกร้อน 4. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

10 วิธีลดภาวะโลกร้อน 5. ใช้จักรยาน

11 วิธีลดภาวะโลกร้อน 6. ปลูกต้นไม้


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน [ Global Warming ]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google