งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบนิเวศ (Ecology) Gajaseni, 2001.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบนิเวศ (Ecology) Gajaseni, 2001."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบนิเวศ (Ecology) Gajaseni, 2001

2 ระบบนิเวศ คำจำกัดความ ระบบชีวิตที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Gajaseni, 2001

3 กระบวนการซึ่งปรากฏที่ระบบนิเวศแต่ไม่ปรากฏที่ระดับอื่น ๆ ของการจัดองค์กรทางชีววิทยาคืออะไร ?
Gajaseni, 2001

4 การไหลถ่ายเทสสารและพลังงานของระบบนิเวศเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ตอบ ผ่านโครงสร้างเชิงอาหาร (Trophic structure) โดยห่วงโซ่อาหาร (Food chain) ไปตามลำดับขั้นเชิงอาหาร (Trophic levels) Gajaseni, 2001

5 ถาม ห่วงโซ่อาหาร ในธรรมชาติมี ปรากฏอยู่หรือไม่? Gajaseni, 2001

6 ถาม แหล่งพลังงานที่ระบบนิเวศได้รับ มาจากไหน?
ถาม แหล่งพลังงานที่ระบบนิเวศได้รับ มาจากไหน? ค่าพลังงานที่โลกได้รับ 1022 จูล ( = ระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมา 100 ล้านลูก) Gajaseni, 2001

7 ถาม แล้วสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณที่แสงส่องไม่ถึง ก็อยู่ไม่ได้นะซิ?
ถาม แล้วสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณที่แสงส่องไม่ถึง ก็อยู่ไม่ได้นะซิ? Tube worm CO2+ H2S + O2 + H2O (CH2)n + H2SO4 Simplified diagram of energy flow in coastal marine ecosystems showing energy storage in reduced sulfur compounds Gajaseni, 2001

8 ถาม แล้วระบบนิเวศจัดการอย่างไรกับพลังงานที่จำเป็นต้องใช้?
ถาม แล้วระบบนิเวศจัดการอย่างไรกับพลังงานที่จำเป็นต้องใช้? รูปใบไม้สังเคราะห์แสง ผลผลิตอันดับแรกสุทธิ = ผลผลิตอันดับแรกรวม - การหายใจ Net Primary Production = Gross Primary Production - Respiration Gajaseni, 2001

9 ปัจจัยจำกัด = แสง น้ำ อาหาร
ถาม ผลผลิตอันดับแรกของระบบนิเวศต่างๆ บนโลก เท่ากันหรือไม่? เพราะเหตุใด? ปัจจัยจำกัด = แสง น้ำ อาหาร Gajaseni, 2001

10 ถาม ใช้โดยกระบวนการใด?
ถาม ใช้โดยกระบวนการใด? Gajaseni, 2001

11 ถาม อะไรเกิดขึ้นกับผลผลิตอันดับแรกรวม?
ถาม อะไรเกิดขึ้นกับผลผลิตอันดับแรกรวม? ตอบ ใช้โดยผู้ผลิตเอง (1/7) 2. ใช้โดยผู้บริโภค (2/7) 3. ใช้โดยผู้ย่อยสลาย (4/7)0 Gajaseni, 2001


ดาวน์โหลด ppt ระบบนิเวศ (Ecology) Gajaseni, 2001.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google