งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ESTATE GROUP Active Information Display Weekly Report #6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ESTATE GROUP Active Information Display Weekly Report #6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ESTATE GROUP Active Information Display Weekly Report #6

2 ESTATE GROUP สมาชิกและที่ปรึกษา นายกฤตณัฐ เกิดสว่าง KMITL คุณธรรมศักดิ์ สงวนสัจวาจา ESTATE Group นายประกิต เจริญกิตติชัย CU สมาชิก ที่ปรึกษา

3 ESTATE GROUP Project Overview iBoard FPGA

4 ESTATE GROUP Project Scope (iBoard) SD/MMC Card Real Time Clock FPGA

5 ESTATE GROUP Project Scope (FPGA) iBoard

6 ESTATE GROUP สิ่งที่ส่งมอบ - เอกสารคู่มือการ ใช้งาน - เครื่องต้นแบบที่สามารถ ใช้งานได้จริง

7 ESTATE GROUP แนวคิดในการพัฒนา Text 1 AID

8 ESTATE GROUP ผลการดำเนินงาน - สร้างหน้าเว็บสำหรับรับข้อมูล และบันทึก ข้อมูลลงฐานข้อมูล - ทดลองแสดงข้อความต่างๆ ( ภาษาอังกฤษ ) ณ ตำแหน่งต่างๆบนจอ

9 ESTATE GROUP ปัญหาและอุปสรรค - เวลาการทำงานเหลือน้อย - แสดงผลภาษาไทยไม่ได้

10 ESTATE GROUP แผนงาน ระยะเวลา งานที่ปฏิบัติ สัปด าห์ที่ 1 (31 มี. ค. -4 เม. ย.) สัป ดา ห์ที่ 2 (7 เม. ย.- 11 เม. ย.) สัปด าห์ที่ 3 (14 เม. ย.-18 เม. ย.) สัป ดา ห์ที่ 4 (21 เม. ย.- 25 เม. ย.) สัปด าห์ที่ 5 ( 28 เม. ย. - 2 พ. ค. ) สัป ดา ห์ที่ 6 (5 พ. ค. - 9 พ. ค.) สัปด าห์ที่ 7 (12 พ. ค. - 16 พ. ค.) สัป ดาห์ ที่ 8 ( 19 พ. ค. – 23 พ. ค.) สัปด าห์ที่ 9 ( 26 พ. ค. – 28 พ. ค. ) ศึกษาข้อมูล ทำส่วนแสดงผลบนจอ LCD ทำส่วนอ่านข้อมูลจาก SD/MMC และ Ethernet เชื่อมต่อส่วนแสดงผล และอ่านข้อมูล ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ แสดงผลให้ตรงตาม งาน ทดสอบการทำงาน จัดทำคู่มือการใช้งาน จัดการงานต่างๆให้ เรียบร้อย

11 ESTATE GROUP Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt ESTATE GROUP Active Information Display Weekly Report #6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google