งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01 COE ฐานข้อมูลชุมชนสุขภาวะต้นแบบ 500 ตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01 COE ฐานข้อมูลชุมชนสุขภาวะต้นแบบ 500 ตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01 COE2010-26 ฐานข้อมูลชุมชนสุขภาวะต้นแบบ 500 ตำบล
Database model for 500 healthy districts นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา นายเอกชัย นาคง รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.จิระเดช พลสวัสดิ์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช

2 หัวข้อที่นำเสนอ 02 วัตถุประสงค์ องค์ประกอบโดยรวม รายละเอียดแต่ละส่วน
ตัวอย่างการทำงาน ส่วนของผู้ดูแลเว็บ สถิติและการดูแล สรุป

3 03 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเว็บไซต์ สำหรับศูนย์วิจัยฯ ที่ใช้งานสะดวก ง่าย และปลอดภัย

4 แผนงานที่วางไว้ พัฒนา วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบและเลือกเครื่องมือ
เก็บ Requirement วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบและเลือกเครื่องมือ พัฒนา ทดสอบการทำงานของระบบ

5 องค์ประกอบโดยรวม 04 การสมัครสมาชิก การจัดการโปรไฟล์ตนเอง
เว็บบอร์ด และภาพกิจกรรม ข่าว ประกาศ การแสดงความเห็น เอกสารดาวน์โหลด ปฏิทินกิจกรรม เว็บลิ้งก์ การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

6 องค์ประกอบโดยรวม 05 การสมัครสมาชิก การจัดการโปรไฟล์ตนเอง
เว็บบอร์ด และภาพกิจกรรม ข่าว ประกาศ การแสดงความเห็น เอกสารดาวน์โหลด ปฏิทินกิจกรรม เว็บลิ้งก์ การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

7 06 การสมัครสมาชิก

8 07 การสมัครสมาชิก

9 08 การสมัครสมาชิก

10 องค์ประกอบโดยรวม 09 การสมัครสมาชิก การจัดการโปรไฟล์ตนเอง
เว็บบอร์ด และภาพกิจกรรม ข่าว ประกาศ การแสดงความเห็น เอกสารดาวน์โหลด ปฏิทินกิจกรรม เว็บลิ้งก์ การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

11 เว็บบอร์ด 10 Profile

12 องค์ประกอบโดยรวม 14 การสมัครสมาชิก การจัดการโปรไฟล์ตนเอง
เว็บบอร์ด และภาพกิจกรรม ข่าว ประกาศ การแสดงความเห็น เอกสารดาวน์โหลด ปฏิทินกิจกรรม เว็บลิ้งก์ การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

13 15 เว็บบอร์ด

14 องค์ประกอบโดยรวม 21 การสมัครสมาชิก การจัดการโปรไฟล์ตนเอง
เว็บบอร์ด และภาพกิจกรรม ข่าวและประกาศ การแสดงความเห็น เอกสารดาวน์โหลด ปฏิทินกิจกรรม เว็บลิ้งก์ การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

15 ข่าว ประกาศ และการแสดงความเห็น
22 ข่าว ประกาศ และการแสดงความเห็น

16 ข่าว ประกาศ และการแสดงความเห็น
23 ข่าว ประกาศ และการแสดงความเห็น

17 องค์ประกอบโดยรวม 24 การสมัครสมาชิก การจัดการโปรไฟล์ตนเอง
เว็บบอร์ด และภาพกิจกรรม ข่าว ประกาศ การแสดงความเห็น เอกสารดาวน์โหลด ปฏิทินกิจกรรม เว็บลิ้งก์ การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

18 25 เอกสารดาวน์โหลด

19 องค์ประกอบโดยรวม 26 การสมัครสมาชิก การจัดการโปรไฟล์ตนเอง
เว็บบอร์ด และภาพกิจกรรม ข่าว ประกาศ การแสดงความเห็น เอกสารดาวน์โหลด ปฏิทินกิจกรรม เว็บลิ้งก์ การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

20 27 ปฏิทินกิจกรรม ผู้ใช้ที่สามารถเพิ่มกิจกรรมได้ การแบ่งประเภทกิจกรรม

21 28 ปฏิทินกิจกรรม การเพิ่มกิจกรรมลงบนปฏิทิน 1 2 3 4

22 องค์ประกอบโดยรวม 29 การสมัครสมาชิก การจัดการโปรไฟล์ตนเอง
เว็บบอร์ด และภาพกิจกรรม ข่าว ประกาศ การแสดงความเห็น เอกสารดาวน์โหลด ปฏิทินกิจกรรม เว็บลิ้งก์ การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

23 30 เว็บลิ้งก์ จะแบ่งเว็บลิ้งก์ออกเป็น 2 ประเภทคือ เว็บลิ้งภายในประเทศ
เว็บลิ้งต่างประเทศ

24 สถิติและการดูแลระบบ 31 สถิติการเข้าใช้งานของสมาชิก การเคลื่อนไหว
การจัดการสิทธิ

25 32 สถิติการเข้าใช้งาน

26 33 สถิติการเข้าใช้งาน

27 การจัดการสิทธิ และการเข้าถึงข้อมูล
34 การจัดการสิทธิ และการเข้าถึงข้อมูล ขึ้นอยู่กับแต่ละส่วน ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลเว็บ การแบ่งในเบื้องต้น ผู้เยี่ยมชม สมาชิก บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ผู้ดูแล ผู้ลงเนื้อหา

28 35 สรุป


ดาวน์โหลด ppt 01 COE ฐานข้อมูลชุมชนสุขภาวะต้นแบบ 500 ตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google