งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Proprietary and Confidential © Astadia, Inc. | 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Proprietary and Confidential © Astadia, Inc. | 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Proprietary and Confidential © Astadia, Inc. | 1

2 Proprietary and Confidential © CRMC. | 2 การเข้าสู่หน้าแบบติดตามความคืบหน้า  เข้าสู่หน้า website ผ่านทาง http://tkk2555.force.com

3 Proprietary and Confidential © CRMC. | 3 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ  นำ username และ password สำหรับการเข้าสู่ระบบจาก เอกสารแนบในงานสัมมนา

4 Proprietary and Confidential © CRMC. | 4 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

5 Proprietary and Confidential © CRMC. | 5 หน้าหลักของ Website

6 Proprietary and Confidential © CRMC. | 6 Menu ทั้งหมด  หน้าหลัก  แบบสำรวจ  คู่มือการใช้งานระบบ  ติดต่อผู้ดูแลระบบ  ออกจากระบบ

7 Proprietary and Confidential © CRMC. | 7 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

8 Proprietary and Confidential © CRMC. | 8 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

9 Proprietary and Confidential © CRMC. | 9 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

10 Proprietary and Confidential © CRMC. | 10 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

11 Proprietary and Confidential © CRMC. | 11 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

12 Proprietary and Confidential © CRMC. | 12 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

13 Proprietary and Confidential © CRMC. | 13 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

14 Proprietary and Confidential © CRMC. | 14 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

15 Proprietary and Confidential © CRMC. | 15 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

16 Proprietary and Confidential © CRMC. | 16 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

17 Proprietary and Confidential © CRMC. | 17 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

18 Proprietary and Confidential © CRMC. | 18 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

19 Proprietary and Confidential © CRMC. | 19 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

20 Proprietary and Confidential © CRMC. | 20 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

21 Proprietary and Confidential © CRMC. | 21 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

22 Proprietary and Confidential © CRMC. | 22 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

23 Proprietary and Confidential © CRMC. | 23 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

24 Proprietary and Confidential © CRMC. | 24 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

25 Proprietary and Confidential © CRMC. | 25 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

26 Proprietary and Confidential © CRMC. | 26 ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ

27 Proprietary and Confidential © CRMC. | 27 ติดต่อผู้ดูแลระบบ


ดาวน์โหลด ppt Proprietary and Confidential © Astadia, Inc. | 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google