งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS

2 ไปยังเว็บไซด์ของผู้แนะนำ เช่น www.unovus.com/siam
2. คลิกเลือกภาษาที่ต้องการ

3 3. คลิกไปที่ Preferred Customer/Dealer Registration

4 4. คลิกเลือกประเทศไทย 5. คลิกปุ่ม Next

5 5. คลิกปุ่ม I agree

6 7. กรอกนามสกุลภาษาอังกฤษ
6. กรอกชื่อภาษาอังกฤษ 7. กรอกนามสกุลภาษาอังกฤษ 8. กรอกเลขบัตรประชาชน 9. กรอกชื่อเว็บไซด์ที่ต้องการ ภาษาอังกฤษ 10. กรอก password ที่ต้องการ 2 ครั้ง 11. กรอก Address 2 ครั้ง 12. กรอกเบอร์โทรศัพท์ 13. คลิก Next

7 14. กรอกที่อยู่ ภาษาอังกฤษ
15. กรอกอำเภอ ภาษาอังกฤษ 16. กรอกรหัสไปรษณีย์ 17. คลิกเลือกจังหวัด 18. กรอกที่อยู่สำหรับส่งสินค้าถ้าเหมือนกับที่อยู่ด้านบนให้คลิกช่องสี่เหลี่ยม 19. คลิก Next

8 20. คลิกเลือกชุดที่ต้องการสมัคร
21. คลิก Next

9 22. คลิก Check Out

10 กรณีเลือกวิธีการชำระเงิน (Free Trade Card)
23. คลิกเลือกวิธีการชำระเงิน Free Trade Card (FTC) 24. คลิก Next

11 ตัวอย่างบัตร Free trade (FTC)

12 กรณีเลือกวิธีการชำระเงิน (Free Trade Card)
26. กรอกรหัส 4 หลักหลังบัตร 25. กรอกรหัส 12 หลักบนบัตร 27. คลิก Go 28. คลิก Next

13


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสมัครสมาชิก UNOVUS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google