งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานเครื่องถ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานเครื่องถ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานเครื่องถ่าย
คู่มือ การใช้งานเครื่องถ่าย เอกสารแบบง่ายๆ Easy Operation Inchan Pengracharong Training Department

2 การใช้งานโดยรวม Training Department

3 หน้าที่ของปุ่มต่าง สวิทซ์อุปกรณ์(เสริม) กลับไปหน้าจอหลัก
ช่วยอธิบายหน้าที่ต่างๆ หน้าที่ของปุ่มต่าง หน้าจอแบบสัมผัส สะถานะการทำงานของระบบ หน้าที่เสริม ปรับความสว่างหน้าจอ

4 หน้าที่ของปุ่มต่างๆ ปิดหน้าจอ ดูมิเตอร์ หยุดการถ่าย ตัวเลขตั้งจำนวน
ปุ่มถ่ายเอกสาร ตั้งรหัสผ่าน ลบตัวเลขตั้งจำนวน

5 การถ่ายเอกสารเบื้องต้น
หน้าจอหลัก ถ้ามีการล็อกรหัสผ่านไว้ให้ใส่รหัสเสียก่อนค่อยกดปุ่มID

6 การวางเอกสาร การวางเอกสารถ้าใช้RDF ให้วางหงายหน้าขึ้น
การวางเอกสารบนกระจกให้วางคว้ำหน้าเอกสารลง วางให้ชิดขอบด้านบนสุด

7 การตั้งจำนวนถ่ายเอกสาร
การตั้งจำนวนถ่ายถ้ากดผิดให้กดปุ่มตัวCเพื่อลบตัวเลขออก

8 ทุกอย่างเรียบร้อยกดปุ่มถ่ายได้เลย
การกดปุ่มถ่ายเอกสาร ทุกอย่างเรียบร้อยกดปุ่มถ่ายได้เลย

9 หน้าที่การใช้งานสวิทซ์ต่าง
งานแทรก เลือกถาดกระดาษ การถ่ายสองหน้า การย่อขยาย การใช้งานเสริม พิเศษอื่นๆ ชั้นเรียงสำเนา

10 การเลือกขนาดกระดาษ Paper Select
Stack Bypass Tray การเลือกขนาดกระดาษเลือกใช้ตาม ขนาดของต้นฉบับที่ใช้ถ่ายเอกสาร สำหรับบายพาสถ้ากระดาษไม่ได้ขนาดให้ใส่ค่าแกน X-Y

11 การย่อขยาย Copy Ratio การย่อขยายเลือกขนาดอัตราส่วน
เปอร์เซ็นการย่อขยายที่ต้องการ แล้วกด Done

12 ชั้นเรียงสำเนา Finisher
การเลือกใช้แม็กเย็บ กระดาษให้ทำตามขั้นตอน

13 การถ่ายเอกสารสองหน้า
Two-sided เลือกการถ่ายตามต้องการ และทำตามขั้นตอน

14 โปรแกรมเสริมพิเศษ Special Features1/2
การรวมเอกสารหลายหน้าไว้ในหน้าเดียวกัน การทำเอกสารเป็นรูปเล่มแบบหนังสือ การถ่ายหนังสือสองหน้าออกสองแผ่น การย้ายตำแหน่งรูปภาพ

15 การถ่ายหนังสือสองหน้า
Two-page Separation การถ่ายหนังสือสองหน้าออกมาสองแผ่น

16 การย้ายตำแหน่งรูปภาพ
Shift

17 การถ่ายเอกสารหลายหน้าไว้ในหน้าเดียวกัน
Image Combination

18 การถ่ายเอกสารเป็นรูปเล่มหนังสือ
Booklet

19 โปรแกรมเสริมพิเศษ1/2 เป็นการแทรกกระดาษเปล่าหรือเอกสารอื่นๆ
การสร้างงานเอกสาร การถ่ายเอกสารที่มีขนาดแตกต่างกัน การถ่ายเอกสารแบบเว้นขอบกระดาษ

20 การถ่ายเอกสารแบบมีกระดาษแทรก Cover/Sheet Insertion
เป็นการแทรกกระดาษเปล่าหรือเอกสารอื่นๆ

21 การถ่ายเอกสารแบบเว้นขอบกระดาษเพื่อเย็บ
การเว้นขอบกระดาษ Margin การถ่ายเอกสารแบบเว้นขอบกระดาษเพื่อเย็บ เล่มหรือทำปกเอกสาร

22 การถ่ายเอกสารที่มีขนาดแตกต่างกัน Different Size Originals
การถ่ายเอกสารที่มาจากต้นฉบับที่มีขนาดแตกต่างกัน

23 การสร้างงานเอกสาร Job Build
การถ่ายเอกสารที่มาจากหลายแหล่งแล้วนำมารวมกันไว้ที่เดียวกัน

24 ขอบด้านข้างและตรงกลาง
โปรแกรมเสริมพิเศษ Special Features1/2 การถ่ายเอกสารแบบลบ ขอบด้านข้างและตรงกลาง สำหรับหนังสือ

25 การลบขอบเอกสาร Frame Erase
การถ่ายเอกสารแบบลบขอบเอกสาร หรือเงาด้านในของหนังสือ

26 โปรแกรมเสริมพิเศษ Special Features2/2 การเพิ่มตัวเลขหน้าให้เอกสาร
การเพิ่มความหมายให้กับ เอกสาร การบันทึกค่าที่ใช้ในการถ่ายเอกสารเป็นประจำ

27 การเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับเอกสาร Pg/Copy Set Numberring

28 การเพิ่มความหมายให้กับเอกสาร
Watermark/Print Date

29 Mode Memory การบันทึกค่าที่ใช้ในการถ่ายเอกสารเป็นประจำ
การใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารเป็นประจำต้องบันทักค่าที่ใช้เป็นประจำไว้ นำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องมาคิดว่าครั้งที่แล้วถ่ายย่อขยายไว้ที่เท่าไร

30 โปรแกรมเสริมพิเศษ Special Features2/2
1.การถ่ายเอกสารขาวเป็นดำดำเป็นขาว 2.การถ่ายเอกสารซ้ำๆกันหลายๆใบ(นามบัตร) 3.การถ่ายเอกสารที่มีแบบเป็นมาตราฐาน 4.การเพิ่มเลขให้หน้ากระดาษ 5.การบันทึกค่าที่ใช้ถ่ายเป็นประจำ 6.เรียกการใช้งานก่อนหน้านี้ 7.การปรับความคมชัดของภาพ 8.การถ่ายเอกสารกลับตัวหนังสือ 9.การเพิ่มความหมายให้กับเอกสาร

31 วางเอกสารบนRDFหรือบนกระจก
การใช้งานแฟกซ์ Sending Fax กดปุ่มสวิทซ์ Fax วางเอกสารบนRDFหรือบนกระจก

32 การใช้งานแฟกซ์ Sending Fax
ใส่เบอร์แฟกซ์ของลูกค้า กดปุ่มถ่ายเอกสารเพื่อส่งแฟกซ์

33


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานเครื่องถ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google