งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 Root of Nonlinear Functions

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 Root of Nonlinear Functions"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 2 Root of Nonlinear Functions
Numerical Analysis

2 Overview

3 Overview

4 Overview

5 Overview จะยึดเงื่อนไขแรกเป็นหลัก แล้วทดสอบให้แน่ใจด้วยเงื่อนไขที่สองภายหลัง

6 Overview

7 Bisection Method แนวคิด การสุ่มเลือกช่วงที่บรรจุค่าราก แล้วแบ่งช่วงนั้นออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน ตรวจสอบ ว่าค่ารากอยู่ทางซ้ายหรือขวาของจุดแบ่ง ทำซ้ำๆ เช่นนี้ไป จนจุดแบ่งเข้าใกล้ค่าราก มากขึ้น

8 Algorithm (Bisection Method)

9 Algorithm (Bisection Method)

10 Bisection: Example

11 Bisection: Example

12 Bisection: Example

13 False Position Method

14 False Position Method

15 False Position Method

16 False Position Method: Algorithm

17 False Position Method: Algorithm

18 False Position Method: Example

19 False Position Method: Example

20 Modified method of false position
แนวคิด ขจัดข้อจำกัดของระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ค่าขอบด้านใดด้านหนึ่งถูกตรึงไว้ โดยใช้ เทคนิคการลดความชันของเส้นตรงโดยลดความสูงของขอบลงครึ่งหนึ่ง ทุกครั้งที่ค่า รากบรรจุอยู่ในช่วงที่ซ้ำกันเป็นครั้งที่สอง

21 Modified method of false position
สูตรวางตัวผิดที่ปกติ ถ้ารากอยู่ขวาของจุดแบ่ง เลื่อนขอบซ้าย และลดค่าความสูงฝั่งขวา ถ้ารากอยู่ซ้ายของจุดแบ่ง เลื่อนขอบขวา และใช้สูตรปกติ ทุกครั้งที่ช่วงบรรจุค่ารากซ้ำกัน จะลดค่าความสูงของขอบด้านที่ซ้ำ(สูตรปรับปรุง) ถ้าช่วงบรรจุค่ารากสลับจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้ายจะกลับไปเริ่มที่สูตรปกติ

22 Modified method of false position

23 Modified method of false position

24 Modified method of false position

25 Modified method of false position

26 Modified method of false position: Algorithm

27 Modified method of false position: Algorithm

28 Modified method of false position: Example

29 Modified method of false position: Example

30 Modified method of false position: Example

31 Modified method of false position: Example

32 Newton-Raphson

33 Newton-Raphson

34 Newton-Raphson

35 Newton-Raphson Method: Algorithm

36 Newton-Raphson Method: Algorithm

37 Newton-Raphson Method: Example

38 Newton-Raphson Method: Example

39 Newton-Raphson Method: Example

40 Newton-Raphson Method: Convergence Analysis

41 Newton-Raphson Method: Convergence Analysis

42 Newton-Raphson Method: Example

43 Newton-Raphson Method: Example

44 Newton-Raphson Method: Convergence Analysis

45 Newton-Raphson Method: Example

46 Newton-Raphson Method: Example

47 Modified Newton-Raphson

48 Modified Newton-Raphson

49 Modified Newton-Raphson: Example

50 Secant Method

51 Secant Method

52 Secant Method

53 Secant Method: Algorithm

54 Secant Method: Algorithm

55 Secant Method: Example

56 Secant Method: Example

57 Secant Method: Example

58 Secant Method: Example

59 Fixed Point Method

60 Fixed Point Method

61 Fixed Point Method: Example

62 Fixed Point Method: Example

63 Fixed Point Method: Example

64 Fixed Point Method: Example

65 Fixed Point Method: Example

66 Fixed Point Method: Example

67 Fixed Point Method: Condition of Convergence

68 Fixed Point Method: Condition of Convergence

69 Fixed Point Method: Condition of Convergence

70 Fixed Point Method: Example

71 Fixed Point Method: Example

72 Newton-Raphson: Condition of Convergence

73 Newton-Raphson: Example

74 Newton-Raphson: Example


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 Root of Nonlinear Functions

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google